Al meer dan 28 jaar zet MPS zich in om de sierteeltsector te verduurzamen. De basis hiervoor is MPS-ABC, dat in verschillende vormen al geruime tijd bestaat. Omdat de wereld om ons heen aan het veranderen is en het maatschappelijke debat over duurzaamheid steeds luider wordt, willen we ons als MPS continu blijven ontwikkelen. Dit doen we om onze telers zo goed mogelijk te blijven ondersteunen en op deze manier zorgen wij voor een toekomstbestendige monitoringstool en een certificaat dat de huidige standaarden weerspiegelt.

De afgelopen maanden hebben we door middel van interviews en een enquête telers, handelaren en retailers gevraagd naar hun kritische mening over onze toekomstplannen. We willen iedereen bedanken die bereid is geweest om ons van feedback te voorzien!

De komende maanden gaan we stap voor stap aan de slag met de actiepunten die uit dit onderzoek naar voren zijn gekomen. We zullen de input van de interviews en de enquête in ons achterhoofd houden en u in de toekomst op de hoogte houden van de voortgang. Op die manier creëren we een nieuwe versie van MPS-ABC, voor en met onze stakeholders.