Bij MPS helpen wij u graag verder verduurzamen. Zo dragen onder andere onze kwalificatieoverzichten van MPS-ABC hieraan bij, aangezien deze overzichten u inzicht geven in uw verbruik. Omdat bij Service & Support soms vragen binnenkomen over deze overzichten, zullen we de komende tijd per maand een onderdeel van de MPS-ABC kwalificatieoverzichten uitlichten en daarop een toelichting geven. U vindt uw kwalificatieoverzichten in de Customer Portal, waar u deze rechtsboven kunt downloaden.

De volgende onderdelen worden per maand toegelicht:

  1. Tabel 1: Kwalificatiegegevens
  2. Grafiek 1-5: Bedrijfsverbruik afgelopen jaar
  3. Grafiek 6-9: Bedrijfsverbruik per periode
  4. Puntenopbouw uitgangsmateriaal en milieuclusters
  5. Verbruiksopbouw MPS-MIND en MPS-OEX

Door middel van het bijhouden van uw verbruiksregistratie op de milieuthema’s gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen, energie, afval en water in de registratieomgeving van MPS-ABC krijgt u inzicht in de relatieve milieuprestaties ten opzichte van kwekers van vergelijkbare producten onder vergelijkbare productieomstandigheden.

In de kwalificatie- en periodegrafieken vindt u zowel kwalificatiegegevens uitgedrukt in punten als verbruik uitgedrukt in kilogrammen en GJ. Aan het verbruik worden kwalificatiepunten gekoppeld: hoe minder verbruik, hoe meer kwalificatiepunten u krijgt. Dit leidt vervolgens tot een MPS-A+, -A, -B of -C-kwalificatie. Daarnaast krijgt u inzicht in uw verbruik middels tabellen en grafieken. Op deze manier wordt de milieuprestatie niet alleen transparant gemaakt, maar wordt MPS-ABC ook een managementtool om verder te verduurzamen.

Puntenopbouw MPS-Milieugecertificeerd Uitgangsmateriaal
In de tabel ‘Puntenopbouw MPS-Milieugecertificeerd uitgangsmateriaal’ ziet u uw totaal beteelde (gemiddelde) oppervlakte. Totaal beteeld houdt in de totale bedekte oppervlakte, tweede teeltlaag en kistenbroei. De trekruimte en onbeteelde oppervlakte worden niet meegerekend.
In de tabel ziet u het (gemiddelde) oppervlakte van Milieugecertificeerd MPS-ABC en Milieugecertificeerd GLOBAL-G.A.P. uitgangsmateriaal. Bij ‘Uw punten’ ziet u hoeveel punten u scoort voor het thema Gecertificeerd Uitgangsmateriaal ten opzichte van de maximale punten (in de tabel ‘Max. punten’) die u voor dit thema kunt behalen. Het onderdeel ‘Totaal punten milieugecertificeerd uitgangsmateriaal’ laat het totaal aantal kwalificatiepunten voor het thema ‘gecertificeerd uitgangsmateriaal’ zien.

Overzicht milieuzones
Het overzicht in milieuzones geeft u inzicht in welke milieuzone bij uw bedrijf of locatie hoort per periode. De milieuzones zijn van belang, omdat locatiefactoren de mogelijke milieurisico’s bij het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen beïnvloeden. Voor meer uitleg over de milieuzones, kunt u het Informatiedocument MPS-MIND raadplegen.

Mocht u vragen hebben over de overzichten of naar aanleiding van dit bericht, kunt u contact opnemen met Service & Support via +31 (0) 174 – 615 715 of via info@my-mps.com.