Om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen met een grote impact op mens, dier of milieu te ontmoedigen werkt MPS met de MPS-Zwarte lijst. Werkzame stoffen vermeld op de MPS-Zwarte lijst mogen niet worden gebruikt door MPS-ABC gecertificeerde bedrijven. De MPS-Zwarte lijst geldt voor alle deelnemers, ongeacht het land van deelname en nationale regelgeving.

De huidige MPS-Zwarte lijst is opgesteld en gepubliceerd in 2017 en zal met ingang van het tweede kwartaal, P5 2022, vervangen worden door een nieuwe versie. Met ingang van 2022 zal de MPS-Zwarte lijst op een jaarlijkse basis gepubliceerd worden.

Voor de samenstelling van de MPS-Zwarte lijst wordt gebruikgemaakt van diverse Conventions, de WHO 1a en 1b lijsten (highly hazardous pesticides) en de EU Pesticide Database. In de nieuwe versie van de MPS-Zwarte lijst zal per werkzame stof aangegeven worden op welke van de genoemde lijsten ze voorkomen. Indien er metabolieten van de werkzame stof bekend zijn, zullen deze ook worden benoemd in de nieuwe versie van de MPS-Zwarte lijst. Met deze wijzigingen wordt het format een stuk transparanter ten opzichte van het huidige document.

De MPS-Zwarte lijst telt op dit moment 63 werkzame stoffen. Dit wordt in 2022 uitgebreid met 42 werkzame stoffen. Het merendeel van deze stoffen maken deel uit van de WHO 1b lijst plus één andere lijst. Voor 31 van deze werkstoffen geldt dat ze met ingang van de nieuwe MPS-Zwarte lijst niet langer gebruikt mogen worden. Voor de 11 overige stoffen wordt een overgangstermijn gehanteerd tot en met P13 2022. Deze stoffen zijn in de lijst gemarkeerd met een asterisk (*).

U vindt de nieuwe MPS-Zwarte lijst hier.