Duurzaamheid is erg belangrijk. De markt en maatschappij veranderen en MPS verandert mee. Om MPS-ABC hierop beter te laten aansluiten is het schema gewijzigd. Het vernieuwde schema is per 1 januari 2021 van kracht. Alle informatie vindt u hier.

Vernieuwd MPS-ABC
Tevens is de verbruiksregistratie van MPS-ABC vernieuwd. In de nieuwe registratieomgeving wordt het invoeren van het verbruik nog gemakkelijker, efficiënter en gebruiksvriendelijker. Het opzetten van het teeltplan is bijvoorbeeld een stuk eenvoudiger en het verbruik kan ook worden geregistreerd via de smartphone of tablet. Uniek in de aanpak van MPS is de persoonlijke service. Indien gewenst worden kwekers bijvoorbeeld geholpen met het opstarten van de registratie en zijn er stap-voor-stap instructievideo’s beschikbaar.

Nieuwe prijsstelling
MPS is constant in gesprek met de sectorpartijen. Tijdens deze gesprekken komt naar voren dat, met name kleine*, kwekers in de kosten vaak een drempel zien. Om MPS-ABC toegankelijk te maken voor iedereen, zijn de prijzen verlaagd. Dit was mogelijk door het groeiende aantal deelnemers aan MPS-ABC wereldwijd én doordat er in het afgelopen jaar verdere automatisering en efficiëntie in de werkprocessen heeft plaatsgevonden.

De instapprijs voor deelname aan MPS-ABC in Nederland is fors lager komen te liggen. De prijs voor het eerste jaar registreren (13 aaneengesloten periodes van 28 dagen) bedraagt nu € 290. Pas in het tweede jaar, wanneer ook audits, monsternames, kwalificaties en certificering plaatsvinden, gaat een certificeringstarief gelden. De basisprijs hiervoor bedraagt € 700. Daarnaast geldt er een hectaretoeslag afhankelijk van de grootte van het bedrijf. De basisprijs is naar beneden bijgesteld om de drempel te verlagen. Deze vernieuwde prijzen zijn uiteraard ook van toepassing op bestaande klanten.

Informatie over MPS-ABC
Ons MPS-team staat voor u klaar om vragen te beantwoorden via 0174-615 715 of info@my-mps.com.

*MPS verstaat onder kleine kwekers: tot 2 ha bedekt en tot 8 ha onbedekt.