Tot op heden communiceerden wij met de naamgeving ‘MPS-Zwarte lijst’ voor het aanduiden van de verboden werkzame stoffen toebehorend bij het MPS-ABC certificatieschema. We hebben gemerkt dat deze naam ongewenste associaties kan oproepen, waardoor besloten is deze lijst vanaf periode 5 van 2023 te hernoemen tot:

  • MPS-Lijst – Verboden werkzame stoffen
  • MPS-List – Prohibited active substances
  • MPS-Liste – Verbotene Wirkstoffe

Naast de naamswijziging heeft deze lijst ook een update ondergaan. De werkzame stoffen die in de vorige update zijn benoemd en reeds met een asterisk zijn gemarkeerd, zullen vanaf 1 januari 2023 definitief aan de lijst toegevoegd worden.

Daarnaast staan de neonicotinoïden, ook wel ‘neonics’ genoemd, sinds enkele jaren in een negatief daglicht. Het blijkt dat ‘neonics’ giftig zijn voor ongewervelde dieren. Ze tasten het centrale zenuwstelsel van bijvoorbeeld een insect aan, wat uiteindelijk verlamming en de dood als gevolg heeft. De European Food Safety Authority (EFSA) heeft in 2012 een ‘risk assessment’ uitgevoerd met het gebruik van vijf soorten neonicotinoïden. Dit heeft ertoe geleid dat vier ‘neonics’ niet meer toegelaten worden in de EU. Dit zijn:

  • clothianidin
  • imidacloprid
  • thiamethoxam
  • thiacloprid

Deze vier soorten zijn toegevoegd aan de MPS-Lijst – Verboden werkzame stoffen. Deze ‘neonics’ zijn gemarkeerd met een asterisk en definitief verboden vanaf periode 5 in 2023 (tweede kwartaal). Ten slotte wordt er een nieuwe stof opgenomen in de lijst met de naam ‘onbekende stof’. Deze term wordt toegekend aan de meststoffen die niet bekend zijn bij ons, maar wel een aantoonbaar bestrijdende werking hebben.

U vindt de geactualiseerde MPS-Lijst – Verboden werkzame stoffen hier.