Kwekers die starten met MPS-ABC en tijdig registreren, krijgen vanaf heden een s-status toegekend. Deze status geeft aan dat een kweker een startende deelnemer van MPS-ABC is en daarom nog geen kwalificatie toegekend heeft gekregen. Dit is ter vervanging van de NQ-status (Non Qualified) die voorheen werd toegekend aan kwekers die nog niet lang genoeg registreerden om een MPS-A+, -A, -B of -C kwalificatie te ontvangen. Deze status is geïntroduceerd om te voldoen aan de vraag van de markt om nieuwe deelnemers die op de goede weg zijn naar een kwalificatie apart te kunnen identificeren ten opzichte van kwekers die een NQ-status hebben. NQ zal nog steeds worden toegekend aan bedrijven die achterlopen met registreren (dit geldt voor zowel starters als kwekers die reeds een kwalificatie hebben gekregen), niet tijdig hun lidmaatschapsbijdrage voldoen of gesanctioneerd zijn. De s-status is niet bedoeld als officiële certificatiestatus en is niet FSI-compliant.

De s-status wordt toegekend aan de startende kweker wanneer wordt voldaan aan de volgende criteria:

  • Er is een volledig MPS-kwartaal (dat wordt gekwalificeerd) geregistreerd (en alle periodes vanaf de startdatum van deelname aan MPS-ABC).
  • Er is maximaal 18 periodes vanaf de startdatum van deelname aan MPS-ABC geregistreerd.