Steeds meer kwekers gebruiken aanzienlijk minder gewasbescherming. Kwekers die koplopers zijn in het verminderen van hun gewasbeschermingsmiddelengebruik willen zich graag onderscheiden. Vanaf nu is dit mogelijk met de nieuwe add-on van MPS: MPS-GreenerGrown.

Deze add-on is een reboot van het reglement MPS-Natural Protected, dat ruim acht jaar geleden door MPS werd geïntroduceerd. Dit schema was gebaseerd op de MPS-ABC registratie in combinatie met MPS-ProductProof met als aanvullende criteria dat alleen biologische gewasbeschermingsmiddelen gebruikt mochten worden op de kwekerij. MPS heeft een aantal jaar geleden besloten om te stoppen met dit schema, aangezien de vraag naar dit schema minimaal was.
Inmiddels zien we echter vanuit de sierteelt een toenemende vraag om verminderd gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Kwekers krijgen steeds vaker te maken met kopers die eisen aan producten stellen op het gebied van duurzaamheid. Transparantie in de bedrijfsvoering wordt reeds geleverd met het MPS-ABC certificaat. Nu vragen afnemers naar inzicht van kwekers die minimale gewasbeschermingsmiddelen gebruiken of zelfs alleen biologische gewasbeschermingsmiddelen gebruiken. MPS-GreenerGrown voorziet in deze behoefte van de markt. MPS-GreenerGrown werkt met een sterrensysteem waar de kweker zelf inzicht heeft in hoe te verbeteren en naar het volgende niveau te komen door steeds minder middelen te gebruiken.

MPS-GreenerGrown is een add-on op MPS-ABC (bedrijfszekerheid) én MPS-ProductProof (productzekerheid). Het toont op bedrijfsniveau aan dat kwekers minimale hoeveelheden chemische gewasbescherming gebruiken in de teelt. Het is een systematiek waarbij met behulp van registratie van gewasbescherming (binnen 48 uur) en onafhankelijke monsternames kan worden aangetoond dat er minimale hoeveelheden werkzame stoffen zijn gebruikt in de teelt.

Het sterrensysteem geeft aan in welke mate werkzame stoffen zijn gebruikt:

  • 3 sterren ★★★ geeft aan dat alleen biologische gewasbeschermingsmiddelen zijn toegepast.
  • 2 sterren ★★ geeft aan dat alleen biologische gewasbeschermingsmiddelen en MPS-MIND witte middelen zijn toegepast.
  • 1 ster ★ geeft aan dat alleen biologische gewasbeschermingsmiddelen, MPS-MIND witte middelen, en MPS-MIND groene middelen onder de ondergrens van de MPS-ABC normen zijn toegepast.

Met deze add-on helpt MPS kwekers te verduurzamen op het gebied van gewasbescherming door steeds minder chemische middelen te gebruiken en mogelijk de eerste stappen te zetten richting biologische teelt.

Veel dank aan OVATA, GreenBalanZ, Tesselaar Alstroemeria en Van der Starre, Natuur & Milieu, Tuinbranche Nederland, Intratuin en Royal Lemkes voor hun deelname aan de werkgroep in de pilotfase.

Bent u geïnteresseerd in deelname aan MPS-GreenerGrown of heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht, kunt u contact opnemen met Raymond Scheepens via +31 (0)6 53 86 25 51 of r.scheepens@my-mps.com.