We zijn blij te kunnen melden dat sinds 12 september 2022 de betrouwbaarheidsindex-score (hierna BI-score) zichtbaar is op het bedrijfsdashboard.

Binnen MPS-ABC wordt een certificaat uitgegeven aan de deelnemer en een kwalificatie toegekend op basis van de door de deelnemer ingevoerde verbruiksregistratie. Een hoge betrouwbaarheid in de verbruiksregistratie is een belangrijk uitgangspunt.

Om dit te bewerkstelligen wordt de BI-score geïntroduceerd. Deze BI-score is reeds sinds januari 2021 onderdeel van het MPS-ABC certificatieschema versie 16. Door alle vernieuwingen rondom de registratieomgeving was deze nog niet zichtbaar op uw dashboard.

De BI-score is sinds 12 september 2022 zichtbaar in de registratieomgeving op het bedrijfsdashboard.

In de toekomst zal deze BI-score gebruikt worden om uw registratie zo accuraat en up-to-date mogelijk te houden en de certificatiedruk zo laag mogelijk. Tijdig registreren zal waarschijnlijk voordelen opleveren, niet tijdig registreren zal mogelijk tot sancties kunnen leiden.

De BI-score van deelnemers wordt uitgedrukt in procenten. Enkel afwijkingen die iets zeggen over de betrouwbaarheid van de registratie resulteren in aftrekpunten op de BI-score. Uw huidige score is te raadplegen op het bedrijfsdashboard in de registratieomgeving.

De MPS-ABC BI-score kent drie classificaties: ‘hoog’, ‘midden’ en ‘laag’. Aftrekpunten worden gedurende een geheel jaar per deelnemer geregistreerd. Op 1 november wordt de definitieve BI-score van dat jaar vastgesteld middels de volgende formule:

100% – aftrekpunten (%-punten) = BI-score

De gevolgen die bij deze behaalde BI-classificatie (categorie ‘hoog’, ‘midden’ of ‘laag’) horen, worden in het opvolgende jaar uitgevoerd. Op 1 november begint iedere deelnemer weer met een BI-score van 100%.

Mocht u nog vragen hebben, kunt u contact met ons opnemen via info@my-mps.com of +31 (0)174-615 715.