Als u deelneemt aan het certificatieschema MPS-GAP worden er aanvullende eisen gesteld aan uw registratie van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen dan bij MPS-ABC. Door middel van een aantal kleine wijzigingen in uw MPS-ABC verbruiksregistratie kunt u eenvoudig aan deze eisen voldoen.

Om een verbruiksregistratie aan de standaard voor MPS-GAP te laten voldoen, moet deze registratie uitgebreider zijn dan een MPS-ABC registratie. Om alle invoervelden voor MPS-GAP open te zetten, doorloopt u de volgende stappen.

U begint door te klikken op ‘Registratievoorkeuren’.

Vervolgens zet u het antwoord van onderstaande vragen op ‘ja’. De overige vragen beantwoordt u met ‘ja’ of ‘nee’, afhankelijk van wat in uw situatie van toepassing is.

  • Wilt u de toepasser registreren?
  • Wilt u de naam van de eindverantwoordelijke registreren?
  • Wilt u de toepassingswijze registreren?
  • Wilt u de apparatuur registreren?
  • Wilt u de weersomstandigheden registreren? (alleen van toepassing bij buitenteelt)
  • Wilt u de reden van toepassing registreren?

Voorraadmodule
Ook is het voor MPS-GAP verplicht om een voorraadmodule te voeren.
De MPS-ABC registratieomgeving geeft u de mogelijkheid om met een voorraadmodule te werken. Op het moment dat u besluit om de voorraadmodule te activeren, is het noodzakelijk om naast de gebruikelijke verbruiksregistraties ook de inkopen van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen te registreren. Als u met de voorraadmodule wil gaan werken, doorloopt u de volgende stappen.
Inventariseer uw huidige voorraad aan gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen, dit wordt uw ‘beginvoorraad’.

Ga naar het bedrijfsdashboard in uw registratieomgeving en klik op ‘Instellingen bedrijf’.

Vervolgens klikt u op het plusje (+) voor de vraag ‘Wilt u gebruikmaken van de voorraadmodule?’. Hier klikt u op ‘ja’ en u kiest de gewenste startdatum. Het is aan te raden om hier voor de datum van vandaag te kiezen.

Als uw bedrijf uit meerdere locaties bestaat met elk een aparte voorraad, kies dan voor ‘Decentraal’. Bestaat uw bedrijf uit één locatie, of uit meerdere locaties met een gezamenlijke voorraad, kies dan voor ‘Centraal’.

Keer nu terug naar ‘Locaties’ en klik op ‘Voorraad’.

Klik in het voorraadscherm op de knop ‘+ Nieuw middel of meststof’.

Hier zoekt u het eerste middel op van uw ‘beginvoorraad’, waarbij u de hoeveelheid beginvoorraad opgeeft, en u klikt op ‘Opslaan’. Het middel dat u heeft opgeslagen, is nu toegevoegd aan uw voorraad.

Bovenstaande stap herhaalt u met alle gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen van uw ‘beginvoorraad’. Vanaf dan worden alle verbruiksregistraties automatisch van uw voorraad afgehaald.

Wanneer u een nieuw middel inkoopt, klik dan weer op ‘+ Nieuw middel of meststof’. Wanneer u een bestaand middel bijkoopt, klik dan op het betreffende middel in uw voorraadscherm. Klik hiervoor op het plusje, voer de hoeveelheid bijkoop in en klik op opslaan.