Evenementen, beurzen, vernieuwde samenwerkingsverbanden en presentaties: september was een drukke maand op duurzaamheidsgebied in de Franse sierteelt.

Maela Floch, Coördinator France

De Franse vakbeurs Salon du Végétal was terug in Angers, na een paar jaar uitstel vanwege de coronapandemie, en bood kwekers en bedrijven uit de gehele keten een geweldige kans om elkaar te ontmoeten. MPS was met een stand aanwezig om kwekers en andere bezoekers uitleg te geven over de MPS-certificeringen en de HortiFootprint Calculator.

Op de Salon du Végétal tekende MPS een nieuwe raamovereenkomst voor samenwerking met Excellence Végétale. Excellence Végétale is de verantwoordelijke organisatie voor toekenning van officiële of interprofessionele certificaten voor kwaliteit, herkomst en ecologische duurzaamheid in Frankrijk. Doel van deze overeenkomst is synergie tussen tuinbouwcertificeringen ontwikkelen en best practices in Franse bedrijven te stimuleren en te ondersteunen. De eerste overeenkomst tussen MPS en Excellence Végétale werd ondertekend in 2016. Sindsdien is er veel verbeterd in het Franse certificeringssysteem. Zo is contact gelegd tussen de certificeringsinstellingen van Plante Bleue en MPS-ABC, met als doel het uitvoeren van gecombineerde audits, het beschikbaar stellen van de registratieomgeving van MPS voor het vastleggen en evalueren van verbruiken ten behoeve van de Plante Bleue HVE-certificering, en ondersteuning van de verspreiding en invoering van best practices. Dat laatste geldt vooral voor de gezamenlijke organisatie van een jaarlijkse Journée Bonnes Pratiques. Die werd dit jaar op 29 september gehouden.

Deze Good Practices-dag, een jaarlijkse bijeenkomst van technische aard, staat open voor alle geïnteresseerde, gecertificeerde kwekers. Of het nu tijdens het certificeringsproces of de dagelijkse werkzaamheden is, elk bedrijf wordt geconfronteerd met vragen over het verbeteren van de teeltpraktijken. Hoe de impact ervan te beperken en welke veranderingen zijn nodig? De Journée Bonnes Pratiques geeft bedrijven de gelegenheid in brede zin over deze thema’s te spreken. Elk jaar staat een specifiek thema centraal dat door kwekers zelf is aangedragen. Dit jaar was het thema ‘organische bemesting’ een belangrijk discussieonderwerp. Het evenement vond plaats in het Centre Horticole de la Ville de Paris.

Coralie Petitjean, adviseur van het CDHR Centre-Val de Loire (Astredhor-netwerk), nam de werking van organische bemesting door, de principes van mineralisatie en het daaruit voortvloeiende noodzakelijke teeltregiem, waaronder het managen van de irrigatie, de pH, de temperatuur en de keuze van het substraat. Monitoring en anticipatie zijn essentieel, omdat het risico bestaat van te laat reageren op een overschot of gebrek aan stikstof voor het gewas. De resultaten van proeven die door proefstations en met kwekers op verschillende gewassen zijn uitgevoerd, hebben aangetoond hoe belangrijk het voor elk bedrijf is om zelf ervaring op te doen. Ook persoonlijke ondersteuning tijdens de eerste jaren met regelmatige metingen van de pH, geleidbaarheid, en de gehaltes aan chlorofyl, nitraat en ammoniakale stikstof zijn van groot belang.

Marie Gantois, hoofd van de vakafdeling Bodem en Planten van de stad Parijs, presenteerde vervolgens de experimenten van de stad op dit terrein. Sinds 2018 worden er proeven gedaan, afhankelijk van het gewas met zeer verschillende resultaten. Hoewel de uitkomsten bij de teelt van potplanten onder glas vrij bemoedigend zijn, lijkt de inzet van organische bemesting bij containerplanten in boomkwekerijen moeilijker. Bij deze nog lopende proeven worden volgend jaar nieuwe mestbronnen gebruikt op basis van lokale mogelijkheden: menselijke urine en uitwerpselen van insecten. De discussies tussen de deelnemers waren talrijk, met name over hun eigen feedback over organische bemesting. Ook werd gediscussieerd over teelttechnische aangelegenheden in meer algemene zin op basis van gebruikstrends en cijfers van MPS-gecertificeerde bedrijven in 2021.

Tijdens de Journée Bonnes Pratiques kregen de kwekers eveneens nieuws over Plante Bleue en MPS-certificeringen. Zo is de ontwikkeling van de HVE-standaard, die gedeeltelijk van invloed zal zijn op de Plante Bleue-standaard HVE-niveau (niveau 3) toegelicht. Ook werd de MPS-invoertool voor kwekers die zich committeren aan Plante Bleue HVE-certificering gepresenteerd, en de nieuwste innovatie van MPS, de HortiFootprint Calculator.

Al met al was september een zeer drukke en succesvolle maand voor MPS-France!