De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan een koppeling tussen MPS en Certifeye. Gezien de aanwezigheid van beide partijen tijdens IPM Essen 2024, was dit een mooi moment om de samenwerking te bekrachtigen in de stand van MPS. “Ons gezamenlijke doel is om op een zo’n eenvoudig mogelijke manier informatie beschikbaar te stellen aan onze kwekers die hun eigen informatie vervolgens met hun klanten kunnen delen”, zegt Edmund Timm, Manager Commercie, Marketing en Communicatie bij MPS.

Zowel MPS als Certifeye hecht enorm veel waarde aan het feit dat de privacy van de kwekers gegarandeerd wordt. Fred Vahlkamp, CEO van Certifeye, vervolgt: “Hierbij is het voor ons van groot belang dat de kweker zelf kan besluiten met wie diegene informatie wil delen. Zo kun je met ons platform besluiten om iedereen te laten weten dat je bijvoorbeeld een MPS-ABC certificaat hebt of je kunt ervoor kiezen om een certificaat of ander document met alleen één specifieke klant te delen. Als eigenaar van de informatie zit je dus zelf aan de knoppen. Je richt het één keer in en vervolgens wordt het allemaal voor je geregeld”.

De nieuwe koppeling tussen de systemen maakt het mogelijk om MPS-ABC certificaten die behaald zijn door een kweker rechtstreeks vanuit de Customer Portal van MPS naar de Certifeye Wallet te sturen. Deze koppeling voorkomt dus extra administratieve werkzaamheden voor de kweker, die tot op heden de gewenste documenten altijd handmatig in het systeem moest uploaden. Later dit jaar kunnen kwekers die deelnemen aan MPS-GAP en MPS-SQ ook deze certificaten uploaden. Met deze en de toekomstige koppelingen krijgen kwekers nog meer erkenning en zichtbaarheid van hun duurzaamheidsinspanningen.

Ook het inrichten van de privacyinstellingen zal nu nog makkelijker verlopen: in de Wallet bepaalt de kweker zelf met wie het desbetreffende document en alle opvolgende updates gedeeld worden. Ook hierbij geldt dat een systeem dat eenmaal is ingericht geen omkijken meer behoeft, waardoor het e-mailverzoeken van klanten over het aanleveren van certificaten en documenten voorkomt.

Bij het vormgeven van de koppeling is natuurlijk ook gekeken naar de implicaties die de samenwerkingen tussen de twee partijen met zich meebrengt. “Dataveiligheid is een belangrijk thema in de wereld en natuurlijk ook voor ons. Dat is de reden dat wij heel nauwkeurig omgaan met gegevens van onze klanten”, aldus Timm. “Dit onderwerp is ook onlosmakelijk verbonden aan de software van Certifeye. Wij kijken ernaar uit om een sterke, maar vooral veilige, koppeling neer te zetten”, voegt Vahlkamp toe.

De technische koppeling is in de afgelopen maanden uitvoerig getest en geoptimaliseerd in samenwerking met een pilotgroep van kwekers. Nu het systeem achter de schermen klaar is, kan het breder ingezet worden. Dit is een grote stap, maar ondertussen kijken we weer vooruit naar nieuwe mogelijkheden die de administratieve belasting van een kweker verder doen verminderen.

Als MPS zijn we trots op het tot stand komen van deze samenwerking en kijken we uit naar een duurzame relatie!