De nieuwe bestuursvoorzitter van MPS, Marco van der Sar, heeft een duidelijke stip op de horizon: 2040. Dat jaar is door Glastuinbouw Nederland aangemerkt als streefjaar om de sector klimaatneutraal te maken. “Daarom moeten we tempo maken met elkaar”, aldus Van der Sar. Over hoe de sierteelt dat kan doen en welke rol MPS daarin speelt, vertelt hij meer in dit kennismakingsinterview.

Marco van der Sar (41) heeft niet specifiek zijn roots in de tuinbouw, maar is wel opgegroeid in het Westland. “Uiteraard heb ik in de kas gewerkt en na mijn studie Bedrijfskunde ben ik gestart bij Royal FloraHolland en daarna Dümmen Orange. In die jaren veel mogen leren, maar vooral gepassioneerd geraakt voor de sierteelt en de complexiteit van zo’n emotioneel consumentenproduct in een internationale keten. Sinds 2020 werk ik zelfstandig vanuit een onafhankelijke rol. Ik was voorzitter van Unicum Freesia en ben nog steeds voorzitter van Bloemenbureau Holland. Daarnaast werk ik nog voor andere opdrachtgevers op interim basis.”

Executiekracht leveren om plannen uit te voeren
MPS is nu bij dat rijtje van opdrachtgevers gekomen. “Vorig jaar zocht het bestuur van MPS een onafhankelijke voorzitter. In die zoektocht kwamen ze bij mij uit. Daar heb ik een tijd over nagedacht: ben ik de juiste persoon? Ik heb met verschillende kwekers en exporteurs gesproken en kreeg de bevestiging: MPS is relevant en helpt ondernemers om beter en meer duurzaam te ondernemen. Maar MPS is geen vanzelfsprekendheid en moet zich ook verder aanpassen aan de markt.”

Met zijn netwerk, kennis en enthousiasme wil Van der Sar een bijdrage leveren aan meer zichtbaarheid voor MPS in de discussie rond duurzaamheid, maar vooral ook meer executiekracht leveren om de ambities van de sector daadwerkelijk uit te voeren. “We moeten nu tempo maken om de ambities richting 2040 waar te maken. Ik zie MPS als een randvoorwaarde voor kwekers om aan de eisen van de markt te kunnen voldoen.”

Een uitdaging, maar zoiets is aan Van der Sar wel besteed. “Ik hou van complexe uitdagingen, om vanuit gezamenlijkheid dingen voor elkaar te krijgen.” Daarbij kan de voorzitter bogen op een netwerk dat hij binnen en buiten de sector heeft opgebouwd in combinatie met zijn werkervaring. “Als je daar dan bij optelt dat MPS en MPS-ECAS volwassen, professionele organisaties zijn, weet ik zeker dat we daarin dingen gedaan kunnen krijgen met ondernemers.”

Bloemen en planten voor een betere wereld
Van der Sar ziet volop kansen om producenten te helpen – vanuit MPS, maar ook vanuit MPS-ECAS. “MPS zorgt voor registratie van data, certificaten en footprinting, en zorgt dat de rapportages helpen om te verduurzamen. MPS-ECAS is weliswaar een apart bedrijf gericht op validatie van informatie, maar daarom wel cruciaal om de ambities te behalen. 1+1=3 dus. Met MPS en MPS-ECAS helpen we de producent om data te organiseren en kunnen we zorgen voor duurzaamheid in de breedte inclusief betrouwbaarheid.”

Met de toenemende welvaart zullen meer mensen meer bloemen en planten kopen, verwacht hij. “Bloemen en planten maken mensen gezonder en blijer, en daarom geloof ik dat er een sterke markt is voor sierteelt, mits duurzaam geproduceerd. Dus moet je jezelf afvragen wat de beste oplossing is om dat te doen en onder welke omstandigheden en waar.”

Nederland als draaischijf
Nederland vormt een belangrijke draaischijf voor die productie in Europa, al moet je ook verder kijken, meent Van der Sar. “Ik geloof erg in productie op de meest efficiënte plek. Een kas is voor de meeste bloemen en planten de optimale plek voor bloemen- en plantenproductie in Nederland. Productie in Afrika of Zuid-Amerika kan ook een goede optie zijn – zolang we maar zorgen dat we de omstandigheden op de productielocaties en logistiek zo goed mogelijk toekomstbestendig maken.”

MPS kan daaraan bijdragen met registratie en validatie van data, vervolgt hij. “Verantwoording wordt voor producenten steeds belangrijker, zowel naar afnemers als naar de wetgever. Wij moeten als MPS ondernemers steunen met goede tools en inzicht en inspiratie geven. MPS-ECAS kan dat vervolgens valideren.”

Als voorbeeld geeft Van der Sar de HortiFootprint Calculator, die voldoet aan de Europese FloriPEFCR-normering, die op dit moment wordt getest met klantdata. “Afnemers vragen nu al om een footprintgetal. In de toekomst is het zeker denkbaar dat de wetgever daar eisen aan gaat stellen of dat een bank daaromtrent voorwaarden gaat stellen voor bijvoorbeeld een lening. MPS kan ondernemers helpen met gevalideerde data, onafhankelijk geregistreerd en gevalideerd waarin wij de positie van de producent willen versterken en de data goed willen beschermen.”

Meer technologie voor meer natuur
Het uiteindelijke doel van al dat registreren en valideren is om de planeet een stukje beter achter te laten dan we haar in handen krijgen. Van der Sar ziet daarin een positieve rol weggelegd voor de tuinbouw. “We zien al dat consuminderen niet lukt en ook niet noodzakelijk hoeft te zijn, dus we moeten naar de footprint kijken. Die wordt gelukkig steeds lager voor Europese consumenten ten opzichte van twintig jaar geleden. Met name in het buitenland kijken ze vol bewondering naar hoe we hier het tuinbouwcluster hebben en innovaties voor elkaar krijgen. Tegelijk valt er aan de productiekant nog veel te verbeteren richting de toekomst.”

Met de groeiende productie in Nederland – maar ook daarbuiten, in bijvoorbeeld Zuid-Europa, Duitsland, Kenia, Ethiopië en Zuid-Amerika – en een markt met strengere regels, is het belangrijk om positief te blijven en vooral te helpen. “Ik ben dan ook zeker niet negatief over de tuinbouw. Ik geloof in de kracht van technologie en dat we als mensen dingen kunnen oplossen. De kas is daar een heel mooi voorbeeld van: zo kan je op zo weinig mogelijk grond zo veel mogelijk productie realiseren. De rest van de grond kan je dan voor andere dingen gebruiken – hopelijk voor natuur.”

Juichend over de streep
Om die doelen te bereiken, zoekt Van der Sar vooral naar medestanders. Met de Tour de France op de agenda – en de Tour de France Femmes, die het Westland zal doorkruisen – illustreert Van der Sar dat met een wielermetafoor. “Wij zijn er voor de kopgroep en het peloton, daar willen we tijd en energie in steken. FSI, Royal FloraHolland en tal van andere partijen hebben al enorm bijgedragen om bedrijven mee te krijgen.”

Nu ligt de bal bij ondernemers als het gaat om de energietransitie, arbeid, gewasbescherming, water en biodiversiteit. “MPS kan daarbij oplossingen aandragen om de juiste kant op te gaan om de ambities in 2040 te realiseren. En dan hoop ik dat MPS in de kopgroep zit en dat we als sector juichend over de finish kunnen en de consument een fantastisch product bieden.”