Binnen MPS-ABC wordt gewerkt met een milieu-indicatorsysteem voor het registreren van gewasbeschermingsmiddelen. In dit milieu-indicatorsysteem van MPS zijn werkzame stoffen in de categorieën ‘wit’, ‘groen’, ‘oranje’ en ‘rood’ ingedeeld. Witte werkzame stoffen hebben hierbij de minste invloed op het milieu. Uit recente bedrijfscontroles en initiële audits is gebleken dat er soms onduidelijkheid bestaat over de te registreren middelen binnen de MPS-ABC verbruiksregistratie.

Binnen de MPS-ABC registratie wordt u geacht alle gewasbeschermingsmiddelen die door u ingezet worden voor een optimale productie te registreren.

Enkele voorbeelden naast de ‘gewone’ gewasbeschermingsmiddelen zijn:

  • ontsmettingsmiddelen;
  • uitvloeiers/hechters;
  • kasdekkrijtmiddelen en kasdekkrijtreinigers;
  • biologische bestrijders;
  • plantversterkers;
  • onkruidverdelger.

Registratie van meststoffen
Naast de meststoffen die via de A- en B-bak gegeven worden, wordt u ook geacht alle andere meststoffen te registreren. Voorbeelden hiervan zijn de meststoffen die vanuit een leverancier worden toegevoegd aan de potgrond, hierbij kunt u denken aan PG mix en Dolokal. Meststoffen die door derden en loonwerkers worden toegepast, moeten ook in de registratie worden opgenomen. Voorbeelden hiervan zijn de organische meststoffen die over percelen worden uitgereden, zoals drijfmest of compost. Deze meststoffen kunnen worden ingegeven als ‘samengestelde meststoffen’.

Wanneer er binnen de registratie een code ontbreekt kunt u deze via uw Customer portal aanvragen via ‘Code aanvragen’. Bent u niet zeker over hoe een product geregistreerd moet worden, neem dan contact op met Service & Support van MPS.

Milieu-indicatorsysteem
Wanneer u wilt weten in welke categorie een werkzame stof valt, kunt u kijken naar de gekleurde bolletjes achter het gewasbeschermingsmiddel wanneer u dit opzoekt in de MPS-ABC registratieomgeving.

Elk middel is ingedeeld in een categorie, waarbij groen het minst schadelijk is voor het milieu en rood het meest schadelijk. Een wit bolletje achter de naam van het product betekent dat deze stof neutraal is en niet meetelt voor MPS-ABC score. Wanneer een middel meerdere bolletjes heeft, zegt dit iets over hoeveel werkzame stoffen het middel bevat. Door met uw muis op het bolletje te gaan staan, ziet u welke werkzame stoffen dit zijn.

Ziet u geen kleuren achter het middel in de registratieomgeving, dan heeft u waarschijnlijk ingesteld dat u dit niet wilt zien. U kunt dit aanpassen door naar ‘Bedrijfsinstellingen’ te gaan.