Bij MPS-ABC wordt bepaald hoe duurzaam een bedrijf produceert op het gebied van gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen en energie, onder andere aan de hand van normen die voor een milieucluster gelden. Ieder jaar herziet MPS de normen voor MPS-ABC. Zo blijft de score MPS-A uitdagend en haalbaar voor ieder gewas. Vanaf eind dit jaar gelden voor een aantal milieuclusters nieuwe normen. Op 12 november hebben deelnemers aan MPS-ABC hier een e-mail over ontvangen. Waarom herzien we de normen ieder jaar?

Om te bepalen hoeveel punten een kweker krijgt, gelden er normen per milieucluster. Een milieucluster is een groep gewassen met een vergelijkbare temperatuurbehoefte en ziektegevoeligheid en daarmee vergelijkbare verbruiksgegevens. Met een norm wordt de bovengrens bedoeld voor de te gebruiken hoeveelheid aan bijvoorbeeld gewasbeschermingsmiddelen. Als een kweker  onder de bovengrens voor het maximaal te verbruiken gewasbeschermingsmiddelen zit, ontvangt hij of zij een bepaald aantal punten, bijvoorbeeld tien. Hierbij wordt de score voor meststoffen, energie, water, afval en uitgangsmateriaal opgeteld, voor de totale score. De totale score bepaalt of een kweker een A+, A, B of C score krijgt. Hoe lager dus het verbruik, des te meer punten een kweker verdient.

Juiste balans
De normen zijn gebaseerd op de verbruiksgegevens van kwekers in een bepaald milieucluster. Dit betekent dat een norm naar boven bijgesteld kan worden, maar ook naar beneden. Het betekent ook dat de norm in een bepaald milieucluster voor gewasbeschermingsmiddelen strenger (lager) kan worden, maar voor meststoffen juist ruimer (hoger).

We streven ernaar dat binnen een milieucluster vijftig tot tachtig procent MPS-A gecertificeerd is. Jaarlijks doen we een analyse om na te gaan of dit het geval is. Als bijvoorbeeld meer dan tachtig procent van de Alstroemeria-kwekers MPS-A(+) scoort, dan evalueren we de norm en wordt de norm eventueel strenger. Zo zorgen we dat MPS-ABC uitdagend blijft. Natuurlijk is het ook belangrijk dat het haalbaar blijft om MPS-A te scoren. Zoeken naar de juiste balans is dus belangrijk. Uiteindelijk is het ons doel om kwekers te motiveren om verder te verduurzamen.

Duurzame keuzes
Het doel van MPS-ABC is kwekers bewust te maken van het verbruik en zo duurzaam mogelijke keuzes te laten maken op het gebied van gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen en energie. Kwekers hebben daarom alle vrijheid om te bepalen welke middelen zij inzetten om te komen tot een zo efficiënt, laag en duurzaam mogelijk gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen en energie. Dit in tegenstelling tot andere certificaten waar vaak tal van voorschriften geldt.

Behalve efficiënt en duurzaam omgaan met het verbruik van middelen, kan ook worden gedacht aan andere besparende maatregelen. Het gebruik van ledlampen en de inkoop van groene energie zorgt voor een lager verbruik van fossiele brandstoffen en daarmee een hogere score op het gebied van energie. De inzet van bijvoorbeeld biologische bestrijding heeft een positieve invloed op de score voor gewasbeschermingsmiddelen, door een lager gebruik van chemische middelen.