Bij MPS helpen wij u graag verder verduurzamen. Zo dragen onder andere onze kwalificatieoverzichten van MPS-ABC hieraan bij, aangezien deze overzichten u inzicht geven in uw verbruik. Omdat bij Service & Support soms vragen binnenkomen over deze overzichten, zullen we de komende tijd per maand een onderdeel van de MPS-ABC kwalificatieoverzichten uitlichten en daarop een toelichting geven. U vindt uw kwalificatieoverzichten in de Customer Portal, waar u deze rechtsboven kunt downloaden.

De volgende onderdelen worden per maand toegelicht:

  1. Tabel 1: Kwalificatiegegevens
  2. Grafiek 1-5: Bedrijfsverbruik afgelopen jaar
  3. Grafiek 6-9: Bedrijfsverbruik per periode
  4. Puntenopbouw uitgangsmateriaal en milieuclusters
  5. Verbruiksopbouw MPS-MIND en MPS-OEX

Door middel van het bijhouden van uw verbruiksregistratie op de milieuthema’s gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen, energie, afval en water in de registratieomgeving van MPS-ABC krijgt u inzicht in de relatieve milieuprestaties ten opzichte van kwekers van vergelijkbare producten onder vergelijkbare productieomstandigheden.

In de kwalificatie- en periodegrafieken vindt u zowel kwalificatiegegevens uitgedrukt in punten als verbruik uitgedrukt in kilogrammen en GJ. Aan het verbruik worden kwalificatiepunten gekoppeld: hoe minder verbruik, hoe meer kwalificatiepunten u krijgt. Dit leidt vervolgens tot een MPS-A+, -A, -B of -C-kwalificatie. Daarnaast krijgt u inzicht in uw verbruik middels tabellen en grafieken. Op deze manier wordt de milieuprestatie niet alleen transparant gemaakt, maar wordt MPS-ABC ook een managementtool om verder te verduurzamen.

Verbruiksopbouw MPS-MIND
In deze tabel kunt u zien hoe uw gewasbeschermingsmiddelenverbruik is opgebouwd. In de eerste kolom ziet u de middelen die u heeft verbruikt. De indicator kleur geeft vervolgens aan welke MPS-MIND kleur hoort bij het door u verbruikte middel. De werkzame stoffen die horen bij het gebruikte middel staan in de kolom ‘Werkzame stof’. In de laatste kolom ‘Verbruik in kg werkzame stof per bedrijf per jaar’ kunt u voor elke MPS-MIND kleur bekijken hoeveel kg werkzame stof u heeft verbruikt. In deze kolom kunt u zien welke stoffen een grote bijdrage hebben in het verbruik van werkzame stoffen. U kunt zien wanneer een middel is geregistreerd in de volgende pagina’s ‘Overzicht ingevoerde gegevens’. Ook voor de andere thema’s kunt u de geregistreerde gegevens zien.

Opbouw bedrijfsnormen MPS-OEX (MPS-Oppervlakte Efficiency IndeX)
De MPS-OEX (MPS-Oppervlakte Efficiency IndeX) biedt bedrijven met een intensieve, maar efficiënte teeltwijze ruimere bedrijfsnormen voor meststoffen en energie. Op basis van het gebruik van groei- en productieverhogende factoren (bijvoorbeeld het soort belichting, de CO2-dosering en het gebruik van substraat) wordt vastgesteld of een deelnemer voor verruiming in aanmerking komt. MPS-OEX is alleen van toepassing op productie onder glas.

In de tabel ziet u per thema de basisnormen, met de onder- en bovengrens. In de kolom %OEX vindt u het percentage waarmee uw norm verruimd wordt. De kolom Bedrijfsnomen geeft uw onder- en bovengrens aan na de norm verruiming. De kolom bedrijfsverbruik geeft uw bedrijfsverbruik weer.      

Mocht u vragen hebben over de overzichten of naar aanleiding van dit bericht, kunt u contact opnemen met Service & Support via +31 (0) 174 – 615 715 of via info@my-mps.com.