Bij MPS helpen wij u graag verder verduurzamen. Zo dragen onder andere onze kwalificatieoverzichten van MPS-ABC hieraan bij, aangezien deze overzichten u inzicht geven in uw verbruik. Omdat bij Service & Support soms vragen binnenkomen over deze overzichten, zullen we de komende tijd per maand een onderdeel van de MPS-ABC kwalificatieoverzichten uitlichten en daarop een toelichting geven. U vindt uw kwalificatieoverzichten in de Customer Portal, waar u deze rechtsboven kunt downloaden.

De volgende onderdelen worden per maand toegelicht:

  1. Tabel 1: Kwalificatiegegevens
  2. Grafiek 1-5: Bedrijfsverbruik afgelopen jaar
  3. Grafiek 6-9: Bedrijfsverbruik per periode
  4. Puntenopbouw uitgangsmateriaal en milieuclusters
  5. Verbruiksopbouw MPS-MIND en MPS-OEX

Door middel van het bijhouden van uw verbruiksregistratie op de milieuthema’s gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen, energie, afval en water in de registratieomgeving van MPS-ABC krijgt u inzicht in de relatieve milieuprestaties ten opzichte van kwekers van vergelijkbare producten onder vergelijkbare productieomstandigheden.

In de kwalificatie- en periodegrafieken vindt u zowel kwalificatiegegevens uitgedrukt in punten als verbruik uitgedrukt in kilogrammen en GJ. Aan het verbruik worden kwalificatiepunten gekoppeld: hoe minder verbruik, hoe meer kwalificatiepunten u krijgt. Dit leidt vervolgens tot een MPS-A+, -A, -B of -C-kwalificatie. Daarnaast krijgt u inzicht in uw verbruik middels tabellen en grafieken. Op deze manier wordt de milieuprestatie niet alleen transparant gemaakt, maar wordt MPS-ABC ook een managementtool om verder te verduurzamen.

De grafieken 6-9 geven uw verbruiksgegevens van de kwalificatie weer per periode.

Grafiek 6: gewasbescherming kg werkzame stof/periode
In deze grafiek zijn de verbruikte groene, oranje en rode werkzame stoffen per periode te zien, ten opzichte van de onder- en bovengrens. Het is mogelijk dat u in bepaalde seizoenen of periodes meer of minder gewasbescherming verbruikt heeft. Dit is mogelijk te koppelen aan bepaalde teelten of plagen. Uw bedrijfsspecifieke onder- en bovengrens kan verschillen per periode, afhankelijk van de geregistreerde oppervlakten per gewas per periode.

Grafiek 7a: energie totaal GJ/periode
In deze grafiek kunt u uw totale energie verbruik per periode zien. Hierbij is rekening gehouden met zowel uw verbruik als de teruglevering. U kunt zien hoe u per periode scoort ten opzichte van de onder- en bovengrens. Ook voor energie kan uw bedrijfsspecifieke onder- en bovengrens kan verschillen per periode, afhankelijk van de geregistreerde oppervlakten per gewas per periode.

Grafiek 7b: energie cumulatief (GJ)
In deze grafiek kunt u de opbouw van de grafiek energie totaal zien, uitgedrukt in GJ, per periode. Onderdelen die worden opgeteld in de energieopbouw zijn:

  • Verbruik van gas
  • Verbruik van groen gas
  • Verbruik elektra
  • Terug levering elektra
  • Verbruik van groene stroom

Per periode kunt u de samenstelling van uw energieverbruik en teruglevering zien. Wanneer u meer energie teruglevert dan verbruikt, is dit te zien als een negatief verbruik in grafiek 7a.

Grafiek 8: stikstof kg/periode
In deze grafiek kunt u uw totale stikstof verbruik, in kilogram, per periode zien Ook kunt u zien hoe u per periode scoort ten opzichte van de onder- en bovengrens. Afhankelijk van de geregistreerde oppervlakten per gewas per periode, kan de bedrijfsspecifieke norm verschillen. Dit is te zien in de wisselende onder- en bovengrens.

Grafiek 9: fosfor kg/periode
In deze grafiek kunt u uw totale fosfor verbruik, in kilogram, per periode zien. Ook kunt u zien hoe u per periode scoort ten opzichte van de onder- en bovengrens. De bedrijfsspecifieke norm zal ook hier schuiven per periode.

Het verbruik van stikstof en fosfor kunt u koppelen aan de mestgiften die u in een bepaalde periode gedaan heeft.

Mocht u vragen hebben over de overzichten of naar aanleiding van dit bericht, kunt u contact opnemen met Service & Support via +31 (0) 174 – 615 715 of via info@my-mps.com.