Bij MPS helpen wij u graag verder verduurzamen. Zo dragen onder andere onze kwalificatieoverzichten van MPS-ABC hieraan bij, aangezien deze overzichten u inzicht geven in uw verbruik. Omdat bij Service & Support soms vragen binnenkomen over deze overzichten, zullen we de komende tijd per maand een onderdeel van de MPS-ABC kwalificatieoverzichten uitlichten en daarop een toelichting geven. U vindt uw kwalificatieoverzichten in de Customer Portal, waar u deze rechtsboven kunt downloaden.

De volgende onderdelen worden per maand toegelicht:

  1. Tabel 1: Kwalificatiegegevens
  2. Grafiek 1-5: Bedrijfsverbruik afgelopen jaar
  3. Grafiek 6-9: Bedrijfsverbruik per periode
  4. Puntenopbouw uitgangsmateriaal en milieuclusters
  5. Verbruiksopbouw MPS-MIND en MPS-OEX

Door middel van het bijhouden van uw verbruiksregistratie op de milieuthema’s gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen, energie, afval en water in de registratieomgeving van MPS-ABC krijgt u inzicht in de relatieve milieuprestaties ten opzichte van kwekers van vergelijkbare producten onder vergelijkbare productieomstandigheden.

In de kwalificatie- en periodegrafieken vindt u zowel kwalificatiegegevens uitgedrukt in punten als verbruik uitgedrukt in kilogrammen en GJ. Aan het verbruik worden kwalificatiepunten gekoppeld: hoe minder verbruik, hoe meer kwalificatiepunten u krijgt. Dit leidt vervolgens tot een MPS-A+, -A, -B of -C-kwalificatie. Daarnaast krijgt u inzicht in uw verbruik middels tabellen en grafieken. Op deze manier wordt de milieuprestatie niet alleen transparant gemaakt, maar wordt MPS-ABC ook een managementtool om verder te verduurzamen.

De grafieken 1-5 geven uw kwalificatiegegevens en verbruiksgegevens van de huidige en de vorige kwalificatie weer. Hier kunt u bekijken of u voortgang heeft geboekt ten opzichte van de vorige kwalificatie. Een kwalificatie geeft het bedrijfsverbruik en de kwalificatie van de afgelopen 13 perioden weer.

Grafiek 1: punten en klasse
In grafiek 1 ziet u de opbouw van uw kwalificatiepunten van de huidige en de vorige kwalificatie. De lijnen en de letters A, B, C en D geven aan hoeveel punten u moet behalen om de kwalificatie met dit level te ontvangen. Het level A+ is de hoogste kwalificatiemogelijkheid en D is de laagste. De kleuren komen overeen met de thema’s uit de tabel 1 kwalificatiegegevens: gewasbescherming, energie, meststoffen, afval, water en gecertificeerd uitgangsmateriaal.

Grafiek 2: gewasbescherming kg werkzame stof
In grafiek 2 ziet u het aantal verbruikte groene, oranje en rode gewasbeschermingsmiddelen ten opzichte van de onder- en bovengrens van de huidige kwalificatie ten opzichte van de vorige kwalificatie. De onder- en bovengrens zijn respectievelijk bepaald door het gemiddelde van de onderste 20% van alle MPS-ABC registraties met een laag verbruik en door het gemiddelde van de bovenste 20% van alle MPS-ABC registraties met een hoog verbruik, gemeten in hetzelfde milieucluster als dat van u. Hierdoor ziet u hoe u presteert in uw eigen milieucluster. Als uw verbruik minder dan de ondergrens voor alle gewasbeschermingskleuren is, komt u in aanmerking voor een A+ kwalificatie. Komt uw verbruik boven de bovengrens, verkrijgt u geen punten voor dit onderdeel. In de “Verbruiksopbouw MPS-MIND” kunt u de opbouw van uw groene, oranje en rode middelen zien.

Grafiek 3: Energie GJ
In grafiek 3 ziet u het energieverbruik in GJ van de huidige en de vorige kwalificatie. Ook hier kunt u zien hoe u scoort ten opzichte van kwekers in hetzelfde milieucluster. De opbouw van uw energieverbruik kunt u zien in grafiek 7a en 7b.

Grafiek 4/5: meststoffen kg
In grafiek 4/5 ziet u uw verbruik in kilogram van de meststoffen stikstof en fosfor in de huidige en vorige kwalificatie. Ook hier kunt u zien hoe u scoort ten opzichte van kwekers in hetzelfde milieucluster. In grafiek 8 en 9 kunt u de opbouw van stikstof en fosfor zien.

Mocht u vragen hebben over de overzichten of naar aanleiding van dit bericht, kunt u contact opnemen met Service & Support via +31 (0) 174 – 615 715 of via info@my-mps.com.