Bij MPS-ABC is het beschikken over een volledig IPM-plan één van de eisen uit het certificatieschema. Het is gebleken dat veel kwekers het lastig vinden om een IPM-plan dat voldoet aan de eisen paraat te hebben, iets dat vaak leidt tot een tekortkoming bij een audit. Om dit in de toekomst te voorkomen, hebben we ons de afgelopen tijd ingezet om de ondersteuning hiervoor te verbeteren en het invullen van het IPM-plan te vereenvoudigen. We hebben hiervoor een aantal stappen ondernomen. Hieronder leggen we uit wat er precies is aangepast.

Stapsgewijze handleiding voor kwekers
Om kwekers te ondersteunen bij het begrijpen en invullen van het IPM-plan, hebben we een handleiding opgesteld waarin elk onderdeel van het IPM-plan verder wordt toegelicht. Hier vindt u ook meer informatie over wat het IPM-plan nu precies is en waarom dit een belangrijk onderdeel is van uw MPS-ABC registratie. U vindt de handleiding hier.

Integratie in de registratieomgeving
Vanaf heden is het IPM-plan ook geïntegreerd in de registratieomgeving, waardoor deze toegankelijker is voor kwekers. Door deze integratie is het ook duidelijker gemaakt dat het invullen van het IPM-plan onderdeel is van het registratieproces en de certificatie-eisen. Het IPM-plan is te vinden op het bedrijfsdashboard onder de tegel ‘IPM-plan’. Hier kan het plan gedownload worden, staat een link naar meer informatie en kan het ingevulde plan ook weer geüpload worden.

Voorbeelddocument
Om het u nog gemakkelijker te maken, hebben we een voorbeelddocument van een IPM-plan ontwikkeld. Dit document is opgesteld voor een fictief bedrijf en kan dienen als uitgangspunt om het IPM-plan correct en volledig in te vullen. Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend en dient enkel als voorbeeld. Het voorbeelddocument vindt u hier.

Wij vertrouwen erop dat deze ontwikkelingen om het IPM-plan te verduidelijken u zullen ondersteunen bij het maken van uw eigen IPM-plan. Uiteraard staan wij ook altijd open voor uw feedback. Mocht u vragen of feedback hebben, neemt u dan contact op met Service & Support via info@my-mps.com of +31 (0)174 – 615 715.