We zijn verheugd aan te kondigen dat de certificatieschema’s van MPS-ABC en MPS-GAP zullen worden toegevoegd aan de lijst met erkende certificeringen voor Walmart’s ‘pollinator health requirement‘ (gezondheidsvereiste voor bestuivers)!

Nadat we de evaluatie door het IPM Institute of North America hebben doorstaan ​​en goedkeuring hebben gekregen voor het controleren op IPM-plannen (Integrated Pest Management ofwel geïntegreerde gewasbescherming), kunnen we nu zeggen dat we officieel erkend zijn door Walmart.

Deze erkenning houdt in dat:

  • MPS-ABC en MPS-GAP door Walmart aangemerkt zullen worden als in aanmerking komende certificeringen om aan de IPM-vereiste van Walmart te voldoen;
  • leveranciers onze certificering(en) kunnen gebruiken om aan Walmart aan te tonen dat ze IPM-praktijken toepassen;
  • leveranciers door Walmart kunnen worden gevraagd om een ​​kopie van het door MPS afgegeven certificaat te overleggen om aan te tonen dat wordt voldaan aan de IPM-vereiste van Walmart;
  • MPS kan worden gevraagd om aan Walmart te bevestigen of een leverancier of product door ons is gecertificeerd.

Wij zijn erg trots op deze prestatie en kijken uit naar een duurzame samenwerking!