Ze staan bij elke Franse teler in de agenda: de ”Journée Bonnes Pratiques”. Dit eind september door Excellence Végétale en MPS-France georganiseerde evenement richt zich op alle kwekers die betrokken zijn bij milieucertificeringen zoals MPS-ABC of Plante Bleue. Het belangrijkste thema dit jaar, water, werd belicht vanuit verschillende perspectieven en altijd vanuit ‘good practices’ op productiegebied.

Irrigatiemanagement in kwekerijen: bezoek aan de landbouwmaatschappij (SCEA) van Champ Morin
Problemen met water zijn wijdverbreid en verschillend, afhankelijk van de bassins, bedrijven en het soort productie. Met het doel verschillende situaties te onderzoeken, organiseerden we een kwekerijbezoek in Champ Morin op woensdag 27 september.
Christophe Dinan van SCEA de Champ Morin en kweker van graangewassen (7 ha.) in Blou, sprak over de ontwikkeling van zijn bedrijf op het gebied van irrigatiemanagement, in een gebied waar sinds vele jaren waterquota’s zijn ingesteld. Om zoveel mogelijk water terug te winnen, legde het bedrijf rond de verschillende percelen sloten aan met een betonnen afdekking. Via de twee gebouwen van het bedrijf wordt ook regenwater opgevangen. Overal rondom de bedden groeit gras, wat de opname van regenwater in de grond ook faciliteert.
Om de irrigatie te controleren, gebruikt Dinan al tien jaar capacitieve sondes. Aan het begin van het seizoen gebeurt dit om de behoeften van de planten nauwkeurig te meten en het irrigatieprogramma in te stellen. Gedurende het seizoen zijn ze erg nuttig om op afstand te controleren of de irrigatie goed werkt en om bij te sturen wanneer nodig.

Een ochtend met diverse presentaties
Donderdagochtend was het de beurt aan presentaties van verschillende experts op het gebied van watergebruik in de teelt:

  • Maud Dubois van het Bureau Horticole Régional (BHR) sprak over een in de zomer van 2022 uitgevoerd onderzoek dat een goede samenvatting geeft van de reikwijdte van situaties en problemen afhankelijk van de geografische bassins, de al bestaande oplossingen bij bedrijven en de gewassen.
    Ze beschreef ook hoe collectief watermanagement functioneert in sommige gebieden. Dit is iets wat zich in de toekomst op steeds meer plaatsen kan ontwikkelen, om zo water eerlijk te verdelen tussen de verschillende telers/boeren in een gebied.
  • Alain Ferre van Astredhor presenteerde de resultaten van experimenten met beschaduwing en mulching. Bij potplanten buiten werden tijdens hittegolven verschillende schaduwdoeken getest (wit, zwart, groen en blauw) om uitdroging en verbranding te voorkomen. Het blauwe schaduwdoek leek het beste te presteren; volgende zomer worden nieuwe experimenten gehouden.
    De bodemvochtigheid werd gecontroleerd bij vollegrondskwekerijen en wijngaarden om zo akkers met kale grond, gras en mulching te vergelijken. Mulching bleek de beste manier om de bodemvochtigheid goed op peil te houden.
  • Brigitte Pelletier van CDDM (Comité Départemental de Développement Maraîcher) bij Nantes sprak over lopende tests met vijverbedekking. Niet alleen worden verschillende bedekkingen en hun impact op het water en de verdamping in de vijvers getest, maar ook de impact op waterkwaliteit, biodiversiteit etc.

Deze bijeenkomst bood ook een kans om de ontwikkeling van de certificeringen te laten zien. Voor MPS-ABC werd de nieuwe datavisualisatie gepresenteerd, in het bijzonder de vijfjarenoverzichten die elk bedrijf nu kan opvragen in zijn portal. Het globale gemiddelde verbruik van Franse MPS-ABC-bedrijven werd ook geanalyseerd met de deelnemers. Wat vooral opviel was een belangrijke reductie van gewasbeschermingsmiddelen.

’s Middags bezochten deelnemers het gastbedrijf Maison Barrault. Dit bedrijf vierde vorig jaar zijn 70-jarig bestaan. Het bleef zich al die jaren ontwikkelen en groeide stap voor stap. Momenteel produceren ze 12 miljoen vaste planten, aromatische planten, perk- en potplanten op 32 hectare.
Het bedrijf is sinds het midden van de jaren 2000 MPS-ABC-gecertificeerd, met een MPS-A-certificering. Sommige van hun eetbare gewassen zijn ook biologisch. MPS-ABC was de eerste certificering en blijft de belangrijkste voor het bedrijf. Met de registratietool kan Maison Barrault alle informatie verzamelen die nodig is voor andere certificeringen. MPS-ABC hielp de bedrijfsvoering zo in te richten dat voldaan wordt aan eisen van alle andere certificeringen. Water was altijd al een belangrijke factor in het bedrijf. Op de beplante percelen wordt zoveel mogelijk water vastgehouden en er zijn diverse vijvers aangelegd.

Alles bij elkaar waren het zeer interessante en waardevolle dagen. We kijken alweer uit naar volgend jaar!