MPS biedt MPS-ABC deelnemers een hulpformulier om IPM-plan op te stellen

Steeds meer kwekers zijn bewust bezig met het verduurzamen van hun bedrijf. MPS-ABC helpt hen hierbij door middel van geborgde digitale milieuregistratie en -certificering. MPS-ABC is gebenchmarkt met de FSI ‘Environmental basket’. Om te voldoen aan de markteisen vanuit FSI is het opstellen van een IPM-plan verplicht. Wanneer er een audit plaatsvindt, is het nodig dit formulier paraat te hebben. U hoeft het echter niet vooraf naar ons of de auditor toe te sturen. Maar wat is een IPM-plan nu precies en hoe stelt u een IPM-plan op?

U vindt dit hulpdocument voor het opstellen van het IPM plan door hier te klikken.

Duurzame gewasbeschermingsaanpak
IPM staat voor Integrated Pest Management (ofwel geïntegreerde gewasbescherming) en houdt in dat u op voorhand al inspeelt op eventuele ziekten en plagen in uw gewas. Het helpt u vooruit te denken hoe u zaken zo goed mogelijk op elkaar kunt afstemmen in verschillende situaties, zoals ziekten, schimmels en plagen. Het gaat hierbij om zowel biologie, beperkt middelengebruik, maar bijvoorbeeld ook zoiets als het openzetten van uw ramen. Het uiteindelijke doel van IPM is een duurzame gewasbeschermingsaanpak. Dit betekent onder andere dat een kweker zo min mogelijk gewasbeschermingsmiddelen gebruikt, alleen wanneer dit niet anders kan.

Effectief IPM-plan
Om tot een effectief IPM-plan te komen is het van belang dat wordt gemonitord wat invloed kan hebben op de ontwikkeling van het gewas. Zo kunt u beter besluiten welke gewasbeschermingsstrategie u toepast, hierbij gaat het vooral om niet-chemische methoden. Ook is het van belang om af te wisselen met middelen met een verschillende werking. Op die manier worden de ene keer de individuen met de ene eigenschap en de andere keer individuen met een andere eigenschap aangepakt. U kunt er ook voor kiezen om preventieve maatregelen te nemen. Zo bent u eventuele ziekten of plagen voor. Bovendien geldt: voorkomen is beter dan genezen.

Unieke aanpak
Is er een standaard aanpak voor het IPM-plan mogelijk? Deze vraag komt vaak bij ons voorbij. Elk bedrijf is uniek en iedere situatie is anders. Daarom verschilt ook het IPM-plan per situatie. Het opstellen van een IPM-plan geeft kwekers handvatten om op een gestructureerde wijze na te denken over hun eigen IPM-strategie. Om kwekers hierbij te helpen, hebben wij een hulpformulier ontwikkeld waarin u ook foto’s kunt toevoegen. Op deze manier is het IPM-plan nog steeds voor iedereen uniek, maar maken we het wel een stukje eenvoudiger.

U vindt dit hulpdocument door hier te klikken.