Sinds de lancering van de HortiFootprint Calculator, ontwikkeld door MPS en LetsGrow.com, in maart van dit jaar, is de interesse in onze nieuwste innovatie alleen maar toegenomen. De belangstelling vanuit de markt en de pers is boven verwachting. Zo zijn afgelopen maand verschillende artikelen verschenen in Noord-Amerika en krijgen we vanuit Nederland ook steeds vaker verzoeken voor toelichting of presentaties. Mooi om te zien dat de wereldwijde sierteeltsector steeds verder wil verduurzamen en daarbij open staat voor nieuwe suggesties.

Momenteel zijn er 37 kwekers in binnen- en buitenland die deelnemen aan de HortiFootprint Calculator. Deze kwekers komen voornamelijk uit Nederland, Ethiopië, Kenia, België, de Verenigde Staten, Frankrijk, Spanje en Turkije. Het betreft hier voornamelijk sierteeltproducenten, waarvan een enkele deelnemer ook uitgangsmateriaal produceert.

Deelnemersfeedback
Vanuit LetsGrow.com krijgen we regelmatig feedback van de deelnemers over het gebruik en de mogelijkheden van de HortiFootprint Calculator. Hierbij merken we dat de klanten die reeds deelnemen aan de HortiFootprint Calculator het dashboard als simpel, overzichtelijk en bruikbaar beschouwen. Het is klantvriendelijk opgebouwd en kan intuïtief gebruikt worden. Hiernaast vinden de deelnemers de scenarioplanning (waarmee voorspeld kan worden of de totale CO2-uitstoot afneemt in het verbruik, wanneer er aanpassingen gedaan gaan worden in het productieproces en/of de bedrijfsvoering) echt een toegevoegde waarde en een mooie manier waarop gemakkelijk berekend kan worden of de milieuimpact werkelijk verlaagd wordt op het moment dat een bedrijf veranderingen door gaat voeren.

Ontwikkelingen en toekomst
De HortiFootprint Calculator zelf blijft uiteraard ook ontwikkelen. De verwachting is dat er in het eerste kwartaal van 2023 volledig geautomatiseerd een footprintberekening op productniveau gemaakt zal kunnen worden. Hierbij zullen de standaarden van de FloriPEF-CR als uitgangspunt dienen.

Raymond Scheepens

Zoals gezegd is er veel interesse in de HortiFootprint Calculator vanuit verschillende partijen. Op dit moment zijn ongeveer 25 kwekers uitdrukkelijk geïnteresseerd en worden hier vergevorderde gesprekken mee gevoerd over hun deelname. Hier maken ook grotere partijen deel van uit, zoals uitgangsmateriaalleveranciers met meerdere locaties. Raymond Scheepens, Area Manager MPS en nauw betrokken bij de HortiFootprint Calculator: “We zijn vanzelfsprekend erg verheugd met alle belangstelling voor de HortiFootprint Calculator. We staan zelf ook echt achter deze innovatie en willen er samen met Letsgrow.com, met wie de samenwerking overigens zoals verwacht zeer goed en soepel verloopt, een nog groter succes van maken!”

Tevens is er contact met diverse brancheorganisaties binnen en buiten Nederland om de HortiFootprint Calculator te promoten en de sector verder te informeren over de ontwikkelingen op dit gebied. Enkele pilots met onder andere een bank en diverse exporteurs lopen momenteel om te bekijken of de HortiFootprint Calculator de juiste manier is om footprintberekeningen te maken bij producenten van sierteelt- en F&V-producten.

Bent u geïnteresseerd in de HortiFootprint Calculator of wilt u meer informatie? Kijk dan op www.hortifootprintcalculator.com of neem contact op met Raymond Scheepens.