Een aantal werkzame stoffen (componenten van gewasbeschermingsmiddelen) zijn kortgeleden opnieuw beoordeeld. In het milieu-indicatorsysteem van MPS zijn werkzame stoffen in de categorieën ‘wit’, ‘groen’, ‘oranje’ en ‘rood’ ingedeeld. Witte werkzame stoffen hebben hierbij de minste invloed op het milieu. Door de herbeoordeling kan het gebeuren dat een werkzame stof van categorie verandert. Dit komt dan doordat er over deze stof nieuwe gegevens bekend zijn. Indien u gebruikmaakt van deze werkzame stoffen, heeft het gebruik ervan invloed op uw aantal punten.

De volgende zes stoffen die nu onder ‘oranje’ stoffen vallen, zijn opnieuw beoordeeld. De nieuwe indeling gaat in op 3 januari 2022 (periode 1, 2022).

Werkzame stof
8 hydroxyquinoline sulfate
benzovindiflupyr
dinatrium
dithiopyr
glyfosaat kalium
prometon

Milieu-indicator-categorie t/m P13 2021
oranje
oranje
oranje
oranje
oranje
oranje

Milieu-indicator-categorie per P1 2022
groen
oranje/groen*
groen
oranje
groen
oranje/rood*

*Afhankelijk van de milieuzone waarin de werkzame stof wordt toegepast.