Een aantal werkzame stoffen (componenten van gewasbeschermingsmiddelen) zijn kortgeleden opnieuw beoordeeld. In het milieu-indicatorsysteem van MPS zijn werkzame stoffen in de categorieën ‘wit’, ‘groen’, ‘oranje’ en ‘rood’ ingedeeld. Witte werkzame stoffen hebben hierbij de minste invloed op het milieu. In de afgelopen maanden zijn 32 werkzame stoffen (componenten van gewasbeschermingsmiddelen) met de kleuren rood en oranje opnieuw beoordeeld. Door de herbeoordeling kan het gebeuren dat een werkzame stof van categorie verandert. Dit komt dan doordat er over deze stof nieuwe gegevens bekend zijn. Indien u gebruikmaakt van deze werkzame stoffen, heeft het gebruik ervan invloed op uw aantal punten.

De volgende 32 stoffen zijn opnieuw beoordeeld. De nieuwe indeling gaat in op 18 juli 2022 (periode 8, 2022). De kleur is afhankelijk van de milieuzone waarin de werkzame wordt toegepast. Vanaf periode 8 2022 zijn de kleuren zichtbaar wanneer u inlogt bij de registratieomgeving.

Herbeoordeelde werkzame stoffen:

 • bifenthrin
 • buprofezin
 • carbaryl
 • chloorpicrine
 • chloorprofam
 • chloridazon
 • cyprodinil
 • diazinon
 • dichloorpropeen
 • difenoconazool
 • dimethenamide
 • dimethoaat
 • dimethomorph
 • diuron
 • esfenvaleraat
 • flutolanil
 • koperhydroxide
 • koperoxychloride
 • kopersulfaat
 • malathion
 • metaldehyde
 • metiram
 • naled
 • oxamyl
 • oxyfluorfen
 • penconazool
 • pendimethalin
 • permethrin
 • pyridaben
 • pyrimethanil
 • thiocyclam hydrogeenoxalaat
 • trifluralin