De werkzame stof (componenten van gewasbeschermingsmiddelen) van de middelen in de onderstaande tabel, pelargonzuur (ook bekend als nonaanzuur), is herbeoordeeld. In het milieu-indicatorsysteem van MPS zijn werkzame stoffen in de categorieën ‘wit’, ‘groen’, ‘oranje’ en ‘rood’ ingedeeld. Witte werkzame stoffen hebben hierbij de minste invloed op het milieu. Door de herbeoordeling kan het gebeuren dat een werkzame stof van categorie verandert. Dit komt dan doordat er over deze stof nieuwe gegevens bekend zijn. Indien u gebruikmaakt van deze werkzame stoffen, heeft het gebruik ervan invloed op uw aantal punten.

Pelargonzuur krijgt vanaf Periode 5 (25 april 2022) de kleur ‘groen’ in plaats van de kleur ‘wit’.

Indien u gebruikmaakt van één van de onderstaande middelen, heeft het gebruik ervan invloed op uw aantal punten in uw MPS-ABC score.

Land Middelen
België
10628 Katoun Gold
9688 Ultima Pro
Denemarken
3829 TopGun Finalsan
3895 AlgeFri N ProFF (ECOstyle)
Duitsland
619361 Finalsan Plus
2464561 Finalsan
Frankrijk
2140254 Katoun
2110056 Devatol
Italië
5743 Beloukha
5638 Katoun Gold
5758 Finalsan Erbicida Professional
Nederland
13469 Ultima tegen onkruid en mos
15330 Katoun Gold
15952 Finalsan
777443 Ultra onkruid&mos concentraat
Portugal
9721 Beloukha
USA
3602 Scythe