Het College van Deskundigen (CvD) voor MPS verwelkomde eind mei een nieuw lid: Hans Reijngoud. “Alles ontwikkelt: het bedrijf ontwikkelt, jijzelf ontwikkelt, de maatschappij ontwikkelt. En het leuke is: als je met de ontwikkelingen meegaat en je er actief mee bemoeit, blijft het altijd boeiend”, aldus Reijngoud.

MPS en MPS-ECAS hebben beide een College van Deskundigen dat inspraak heeft in de ontwikkeling en het beheer, beleid en eisen van de MPS-schema’s. Het CvD van MPS is dus een adviesorgaan van het bestuur van MPS: het zorgt ervoor dat de schema’s afgestemd worden op de dagelijkse praktijk. Besluiten die worden genomen door het CvD worden bekrachtigd door het Bestuur. De leden van het CvD zorgen er bovendien voor dat er maatschappelijk draagvlak wordt gecreëerd voor de certificatieschema’s.

Verbinding
Reijngoud is al 28 jaar werkzaam bij Intratuin, lange tijd als Hoofd Inkoop en nu als Kwaliteitsmanager. Als retailer zitten zij tussen de vragende partijen in. “Dat zijn dus de consument, de actievoerende partijen én de kweker. Wij moeten zorgen dat we verbinding houden”, zegt Reijngoud. Deze verbinding is één van de belangrijkste redenen dat hij heeft plaatsgenomen in het CvD. Hij wil zorgen dat er aansluiting blijft tussen alle partijen. “Aansluiting houden betekent natuurlijk niet van dat je geen ambitie mag hebben. Je moet juist zorgen dat er ambities liggen, want de vraag die continu boven ons hoofd hangt is of we snel genoeg gaan”.

Reijngoud spreekt vanuit het CvD niet alleen namens Intratuin, maar wil ook communiceren naar de tuinbranche en richting de concullega’s waarmee samengewerkt wordt om stappen te maken. Op jaarbasis komen zij geregeld bij elkaar. “Dan wisselen we informatie uit: waar staan we, waar moeten we naartoe en wat zijn de ontwikkelingen? De grote spelers in de Nederlandse markt zitten daar aan tafel, een prachtig iets.”

Kennis vergaren en delen
In het CvD van MPS zijn verschillende instanties vertegenwoordigd, waardoor meerdere invalshoeken belicht worden en kennis gedeeld kan worden. Allemaal met hetzelfde doel: stappen zetten in duurzaamheid. Volgens Reijngoud wordt dit bereikt door als groep van instanties de kaarten op tafel te leggen en gezamenlijk de kansen te pakken. “Ook van belang is dat wij als retailers de consument meenemen in het duurzaamheidsverhaal. Zoals via het project ‘Vrolijke Tuinhulpjes’ van Tuinbranche Nederland, waarin we laten zien dat sommige beestjes in de tuin en op planten juist erg nuttig zijn.“

Zelf blijft Reijngoud ook goed op de hoogte van ontwikkelingen in de sector. “De podcast ‘Red de lente’ geeft de huidige problematiek goed weer, waarbij ook kwekers zelf aan het woord komen. Op zo’n manier kom ik heel nieuwe dingen te weten, die ik ook weer kan delen met anderen.“

Data en bepalen van de footprint
Betrouwbare, controleerbare informatie en data verschaffen aan de consument. Wat Reijngoud betreft wordt het allemaal zo transparant mogelijk. Ook denkt hij dat ‘data driven’ ontwikkelingen de toekomst hebben en dat het uiteindelijk allemaal leidt tot het bepalen van de footprint. Tijdens zijn eerste vergadering van het CvD werd uitleg en toelichting gegeven over de door MPS en LetsGrow.com ontwikkelde HortiFootprint Calculator. “Fantastisch om te zien hoe deze geïntegreerd kan worden in certificering. Daar sta ik echt helemaal achter.”