MPS heeft samen met het Floriculture Sustainability Initiative (FSI) een kennissessie georganiseerd tijdens Cultivate ’21 van AmericanHort dat afgelopen dagen plaatsvond. De sessie ging over de wereldwijde ontwikkelingen met betrekking tot duurzaamheid in de sierteelt.

In de sessie kwam bijvoorbeeld aan bod waar de knelpunten zitten naar verdere verduurzaming van sierteeltproducten. Deze zitten voornamelijk in het feit dat er nog meer transparantie door de keten heen nodig is, dat er minder kennis in sommige delen van de keten zit en in de sociale uitdagingen zoals living wage. Om deze knelpunten op te lossen zijn het creëren van een gezamenlijke agenda, bundelen van krachten, vergroten van kennis en heldere communicatie door de keten heen noodzakelijk.

Met name heldere communicatie en dus transparantie zijn belangrijk bij de vervolgstappen. Dit kan door geborgde milieuregistratie. Op deze manier komt er meer discussie tussen alle partijen en wordt de milieuimpact verlaagd. Zo wordt het duidelijk wat de verschillende schakels in de keten verbruiken en kunnen alle schakels in de keten hun duurzaamheidsinspanningen op elkaar afstemmen.

Uiteindelijk is het de ambitie van FSI dat 90 procent van de sierteeltproducten duurzaam wordt geproduceerd en verhandeld. Daarnaast wordt er gewerkt aan het verminderen van de ‘carbon footprint’. De ‘hortifootprint’ moet hieraan bijdragen. Deze footprint is gebaseerd op de Europese PEF-methode en bepaalt de regels om de milieu-voetafdruk van tuinbouwproducten te berekenen.

Remco Jansen (Commercial Manager MPS) die de presentatie namens MPS verzorgde: “Inmiddels is een verschuiving in het speelveld te zien: consumenten verwachten transparante informatie over hun sierteeltproducten en duurzaamheid staat wereldwijd hoog op de agenda. MPS en FSI versnellen de verduurzaming van de wereldwijde sierteeltsector door onder andere het bieden van transparantie”.