Per 15 juni 2020 is Dirk Hogervorst benoemd tot interim-directeur van de MPS Groep. Hij volgt hiermee Yolande van den Boom op, die op 25 mei jl. haar vertrek aankondigde.

Dirk is zeker geen onbekende in de sierteeltsector; hij heeft diverse functies bij grote organisaties in de sector vervuld en inmiddels veel ervaring als interim manager. Samen met het bestuur en de diverse teams binnen MPS zal hij zorgen dat we voortgang blijven maken met het verder invullen en uitwerken van onze strategie en wij zijn ervan overtuigd dat Dirk van toegevoegde waarde zal zijn voor ‘het nieuwe MPS’ waaraan de laatste tijd zo zorgvuldig gebouwd is.