MPS heeft een wereldwijd netwerk van coördinatoren die klanten helpen met het opstarten van hun milieuregistratie. Daarnaast leggen zij uit hoe kwekers deze data kunnen gebruiken in hun marketingstrategie. Onze coördinatoren komen zelf uit de tuinbouw en hebben hierdoor jarenlange praktijkervaring en een groot netwerk. Hierdoor staan ze aan de basis van verdere verduurzaming van de bij MPS aangesloten bedrijven. Met persoonlijke service, ervaring en het gemak onderscheidt de organisatie zich van nieuwe partijen.

Jasper van Diemen, Coördinator Nederland bij MPS, aan het werk op de kwekerij van Leen Middelburg in Maasdijk

Voor de Nederlandse markt zijn er drie coördinatoren actief. Zij zijn vaak onderweg om kwekers ter plaatse te ondersteunen. Het Serviceteam op het hoofdkantoor in het Westland biedt hierbij ondersteuning. Miguel Boerleider is verantwoordelijk voor de productgroepen Bloembollen en Bolbloemen, Jasper van Diemen voor Boomkwekerij en Potplanten en Jesper Keijzer voor Snijbloemen en Zomerbloemen.

‘Is dit alles?’
De toegevoegde waarde van coördinatoren ‘in het veld’ is simpel volgens Van Diemen: “Kwekers, maar ook handelaren, zien vaak op tegen het starten met registreren en certificeren. We helpen nieuwe klanten altijd persoonlijk, indien gewenst op het bedrijf, met het opstarten. Vaak begint een MPS-ABC opstartgesprek met een kop koffie, waarna we samen met de kweker het teeltplan aanmaken. Wanneer alles is ingericht, oefenen we met het invoeren van het verbruik van bijvoorbeeld gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen. Vervolgens leggen we uit hoe de auditprocedure werkt. Een veel voorkomende reactie is: ‘is dit alles?’ Veel kwekers zijn opgelucht dat het eenvoudiger is en minder werk kost dan verwacht.” Keijzer vult aan: “Ik hoor vaak van kwekers dat het systeem logisch en overzichtelijk in elkaar zit en absoluut niet ingewikkeld is.”

Wat MPS verder uniek maakt is MPS-ABC. Boerleider: “MPS-ABC is een certificaat op basis van data. De kweker krijgt ieder kwartaal een terugkoppeling. Hij krijgt niet alleen zijn eigen prestaties te zien, maar ziet ook hoe hij presteert ten opzichte van kwekers met dezelfde producten onder gelijkwaardige teeltomstandigheden. Dit is overigens groepsdata die niet te herleiden is naar individuele kwekers. Dit is uniek en van grote meerwaarde. Kwekers vinden het daarnaast ook gewoon interessant om inzichtelijk te krijgen hoe ze het doen ten opzichte van een concullega.”

Taal van de kweker
Naast MPS-ABC gaan de coördinatoren ook de weg op om uitleg te geven over andere certificaten, zoals MPS-GAP en MPS-SQ en over handelscertificaten zoals MPS-TraceCert. Het belangrijkste van hun functie vinden alle drie de coördinatoren het in gesprek blijven met kwekers. Keijzer: “Wij staan naast de kwekers en spreken hun taal. Ook als zaken onduidelijk zijn of verbeterd kunnen worden, koppelen wij dit terug om onze producten te blijven verbeteren.”

‘Voor en door kwekers’ is na 25 jaar dus nog steeds relevant. En kwekers met elkaar en andere partijen in de keten in contact brengen is volgens Van Diemen cruciaal. “Hierdoor werkt de gehele keten aan verduurzaming, innovatie en het gezamenlijke imago van de sierteeltsector. MPS is niet alleen bezig met registreren, maar ook bezig met innovatieprojecten; samen met kwekers. Het is mooi dat ik daar aan kan bijdragen.”

Voor vragen kunt u contact opnemen met onze coördinatoren: