Duitsland pakte de coronacrisis anders aan dan andere Europese landen: scholen, winkels en de horeca gingen begin mei onder voorwaarden al open en de Duitse voetbalcompetitie is weer begonnen. Maar hoe is de toestand in de Duitse sierteeltsector? MPS praat met Frank Zeiler over hoe het nu gaat met de kwekers in Duitsland. Hij bekleedt al meer dan 35 jaar verschillende functies in de sierteeltindustrie. Momenteel is Zeiler de algemeen directeur van de Vereniging van de Duitse groothandel en import van bloemen, vicepresident van de World Association of International Flower Wholesale Union Fleurs en hij is hierbij ook voorzitter van de EU afdeling van Union Fleurs.

Hoe reageerde de Duitse sierteeltsector op de coronamaatregelen?
“De Duitse sierteeltsector leed vooral in maart en april onder een gebrek aan afzetmogelijkheden en een lagere vraag door de maatregelen. Dat kwam mede door de verschillende regelgeving in de deelstaten. In sommige deelstaten waren bloemisten en tuincentra gesloten, terwijl dat in andere staten niet het geval was. Dat leidde tot veel verwarring, maar gelukkig is het inmiddels duidelijk voor kwekers waar zij aan toe zijn. Als je kijkt naar het totaalplaatje wordt het, denk ik, moeilijk om de daling in de verkoop van het voorjaar te compenseren. Inmiddels zijn bloemisten en tuincentra wel weer open en is er ook weer veel vraag, vooral naar tuinplanten.”

Wat zijn de belangrijkste maatregelen die zijn genomen voor kwekers in Duitsland?
“In Duitsland hebben we federale staten en elke staat kan zelf beslissen over richtlijnen. Dat zorgde voor verwarring en logistieke problemen in de eerste twee maanden van de crisis. Daarnaast was het belangrijk voor kwekers om maatregelen te nemen om verspreiding van de ziekte te voorkomen waarbij zij tegelijkertijd zorgden dat de toeleveringsketen in stand werd gehouden.”

“Een belangrijk gevolg van de coronamaatregelen is dat veel bedrijven kampen met een personeelstekort, doordat er momenteel weinig seizoensarbeiders in het land zijn. In sommige gevallen hebben bedrijven nieuwe manieren bedacht om toch hun producten aan de man te krijgen: zij hebben hun verkoop verplaatst van winkelverkoop naar online verkoop. Klanten bestellen dus hun producten steeds meer op het internet in plaats van dat zij naar de winkel komen en hierdoor is er minder contact. In de kleinere winkels zijn er maatregelen genomen om verspreiding van het virus te voorkomen door middel van contactloos betalen en het houden van afstand.”

Het is nog onduidelijk wat de uiteindelijk impact zal zijn

Wat zal volgens u de impact zijn van het coronavirus op de sierteelt in Duitsland?
“Veel kwekers hebben in de eerste maanden steun gekregen van de overheid en de verkoop op Moederdag was goed. Maar ondanks deze huidige positieve ontwikkelingen is het onduidelijk wat de uiteindelijke impact zal zijn. Ook doordat in de loop van het jaar de verkoop van bloemen en planten aan de evenementen- en horecasector minder zal zijn.”

“Ook wordt nu het belang van de internationale handel op de economie duidelijk. Op dit moment zijn er niet genoeg vliegtuigen beschikbaar om bloemen en planten te transporteren. Dat zorgt ervoor dat de transportkosten omhoog schieten. Handel kan arbeidsmigratie voorkomen en versterkt vooral vrouwen en gezinnen in de producerende landen. Daarom is het nu belangrijk om het herstel van de internationale markt te ondersteunen, naast de noodzakelijke steun voor de binnenlandse productie.”

En daarna?
“Zoals eerder aangegeven valt het nog te bezien wat de conclusie aan het eind van het jaar zal zijn en welke gevolgen daaruit voortvloeien. Andere onderwerpen, zoals prijzen, duurzaamheid, toegevoegde waarde, personeel en logistiek die voor corona actueel waren, zijn dat nu nog steeds. Ik hoop dat de meeste bedrijven een goed zomerseizoen zullen hebben en hiermee de mislukkingen van het voorjaar enigszins kunnen compenseren en dat de vraag naar de producten van de sierteelt bij consumenten blijft groeien.”