Zowel de oorlog in Oekraïne als COVID-19 hebben verbanden blootgelegd die velen niet kenden. Keniaanse bloemenbedrijven vertelden me afgelopen week dat de prijzen van kunstmest zijn verdubbeld of meer ten opzichte van vijf à zes weken geleden. Dit omdat kunstmest voor een groot deel wordt gemaakt van fossiel gas en het veel energie vergt om te maken. Het aantal passagiersvluchten van Nairobi naar de Benelux is nog steeds niet op het peil van voor corona, wat direct de exportcapaciteit van bloemen beperkt. En dit zijn nog maar enkele verbanden in de sierteeltsector.

Deze verbanden geven de verwevenheid aan van de internationale economie. Als de bestaande verbanden onder druk komen te staan, is de eerste reactie van ondernemersverenigingen en overheden vaak om steunmaatregelen of uitzonderingen te vragen of in te voeren. Zo kan de bestaande manier van werken worden voortgezet.

Maar zoals Churchill zei: “Never let a good crisis go to waste”. Veel van de economische verbanden die nu aan het licht komen, laten scherp onze fossiele afhankelijkheid zien. De gasprijs is hoog. Kunnen we dan beter bedrijven helpen om die gasprijs te betalen of kunnen we ze beter subsidie of een aantrekkelijke lening geven voor omschakeling naar duurzame energie en/of minder energie-intensieve teelten? De afhankelijkheid van energie en grondstoffen, dus vooral van verwarming, luchtvaart, kunstmest en verpakking zal omlaag moeten. Bedrijven en overheden doen er verstandig aan die beweging stevig in te zetten.

Er worden al veel inspirerende stappen gezet. Veel bedrijven gaan over naar duurzame energie. In Kenia gaat nu een geschatte vijf procent van alle bloemen via de zee het land uit. Dat is nog niet veel, maar de ambitie is 50% in 2030. Sommige bedrijven zijn daar al. Waar nog veel te halen is, is besparing van energie, kunstmest en verpakking.

Om te weten waar de mogelijkheden liggen op de kwekerij, is het verstandig om de ‘carbon footprint’ te gaan meten. MPS is sinds enige jaren met verschillende partners betrokken bij de totstandkoming van een standaardmethode voor de sierteelt op Europees niveau om deze footprint te kunnen berekenen. De informatie van MPS-ABC kan nu worden ingezet om een carbon footprint te berekenen van de kwekerij met behulp van de HortiFootprint Calculator. We willen hiermee een stevige bijdrage leveren aan de verduurzaming van de klanten en partners van MPS in de komende jaren. Dat wordt een reis waarvan niemand de route nog weet, maar laten we met z’n allen vertrekken!