Het certificatieschema MPS-Quality (MPS-Q) is geactualiseerd. Het schema is herzien en aangepast naar de nieuwste inzichten.

Deze nieuwe versie (versie 2) is bekrachtigd door het Bestuur van MPS en zal van kracht zijn vanaf 1 januari 2024. Vanaf 1 januari 2024 worden alle deelnemers geaudit en gecertificeerd volgens de nieuwe versie van MPS-Q.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Aanpassingen in algemene voorschriften (toepassingsgebied, financiën en aansprakelijkheid).
  • Duur van de overeenkomst.
  • Voorwaarden voor houdbaarheidstesten.
  • Boomkwekerijgewassen als productgroep.
  • Update van de tekst.
  • Samenvoegen MPS-Quality en MPS-QualiTree.
    MPS heeft twee vergelijkbare certificatieschema’s op het gebied van kwaliteit. MPS-Quality heeft als doelgroep de sierteelt, MPS-QualiTree de boomteelt. Beide schema’s zijn nu in één certificatieschema samengevoegd, aangezien veel eisen overeenkomen.

U vindt de nieuwe versie van MPS-Q onder ‘Documenten’.