Een ambachtelijke manier van telen, waarbij zij de cateraar zijn van een hele collectie bloeiende potplanten die zo lekker mogelijk verpakt worden. Bij SV.CO, waar elke week een half miljoen bloeiende planten de hal door gaan, staan de klant en het thema ‘gezond’ centraal. Gezond gekweekt, gezond geproduceerd en gezond verstand: hier gaat het om bij de kwekerij uit De Lier. “We willen goeddoen voor mens en milieu. De generaties na ons moeten ook nog kunnen genieten van onze prachtige planeet”, zegt Martijn Vreugdenhil, commercieel directeur bij SV.CO.

Martijn Vreugdenhil, commercieel directeur bij SV.CO

Vanuit de vijf locaties in De Lier en Maasdijk levert SV.CO aan bloemenwinkels, tuincentra en supermarkten in heel Europa. Als het gaat om potchrysanten zijn ze Europees marktleider, terwijl de Kalanchoë nu hun belangrijkste teelt is. “Daarnaast hebben we een aantal seizoensteelten, waaronder de kerstster in de winter en Celosia en Lisianthus in pot in het voorjaar en de zomer”, aldus Vreugdenhil.

Bewustwording
Innoveren en duurzaamheid spelen een belangrijke rol in de bedrijfsvoering. Het bedrijf is naast MPS-A ook MPS-GAP, MPS-SQ, MPS-Quality en MPS-ProductProof gecertificeerd. “De verbruiksregistratie van MPS-ABC zorgt tijdens het moment van registreren voor een stukje bewustwording. Op zo’n moment ben je je weer bewust van wat je nu precies verbruikt en gebruikt, en kun je daar direct op inspelen als dat nodig is”, legt Vreugdenhil uit. Bij de andere certificaten worden alle processen minimaal jaarlijks doorgenomen. Er is dan een moment van tijd en aandacht voor de processen, waardoor dingen naar boven kunnen komen ter verbetering. “Kan iets slimmer of efficiënter, of met minder verspilling? We passen onze bedrijfsvoering continu aan, waardoor we eventuele risico’s al voor zijn.”

Ook op het gebied van medewerkerstevredenheid en -welzijn zet SV.CO hoog in. “Een actueel onderwerp binnen onze organisatie is de inspraak van onze medewerkers binnen het bedrijf. Voelen zij zich vrij genoeg om hun mening te uiten of om dingen aan te geven? MPS-SQ is hierbij een goede leidraad.” Ook loopt elke nieuwe medewerker, van accountmanager tot locatiemanager, een dag mee op alle afdelingen van het bedrijf. Zo leren zij hun collega’s beter kennen en krijgen ze een compleet beeld van de werkprocessen.

Transparant en traceerbaar

Kwekerij aan de Zijtwende in De Lier

Vreugdenhil merkt dat het voeren van certificatie en transparantie in de keten steeds belangrijker wordt: “Van productiebedrijven wordt verwacht dat ze gecertificeerd zijn en dat de stappen in de keten traceerbaar zijn. Door onze certificering laten we zien dat we de garantie geven dat we transparant zijn qua bedrijfsvoering en dat het traceerbaar is wat we doen.” Hierbij loopt duurzaamheid als een rode draad door de organisatie. “Zo zijn we al jaren bezig om verpakkingen met minder plastic te ontwikkelen en gebruiken en investeren we in energiebesparende maatregelen. Verspilling is bij ons een hot item, hierin proberen we het elk jaar beter te doen. Ook staat het op de agenda om elk jaar onze footprint met 10% te verlagen. De HortiFootprint Calculator zou daarom voor ons zeker interessant zijn om te gaan gebruiken.”

De stappen die gezet worden in de sector zijn groot, de ontwikkelingen gaan hard. Het is daarom van belang om in te spelen op de eisen van de markt en zekerheid te blijven geven. “Als we de juiste koers varen en onze kansen benutten, hebben we als sector iets schitterends te bieden. We geven de consument een stukje natuur voor thuis.”