Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is een belangrijke ontwikkeling binnen de Europese Unie, die mogelijk invloed heeft op uw bedrijfsvoering. Hoewel de meeste kwekers er nog niet direct mee te maken zullen krijgen, is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de mogelijke implicaties en voorbereid te zijn op toekomstige veranderingen.

De CSRD, die sinds januari 2023 van kracht is, is bedoeld om bedrijven aan te moedigen transparanter te zijn over hun sociale, milieu-, en governanceprestaties. De richtlijn verplicht grote bedrijven om vanaf bepaalde boekjaren rapportages samen te stellen over hun duurzaamheidsprestaties. Voor de sierteeltsector betekent dit dat handelaren, retailers en mogelijk ook grote kwekers komende jaren moeten gaan rapporteren. Dit kan indirect invloed hebben op u als kweker, aangezien handelaren en retailers informatie nodig zullen hebben over de duurzaamheidsprestaties van hun leveranciers.

De implementatie van de CSRD vraagt om betrouwbare data. De certificatieschema’s van MPS bieden gevalideerde en gekwalificeerde data voor retailers en handelaren, over de sociale, milieu-, en governanceprestaties van kwekers. Deze informatie kan de grote retailers en handelaren helpen bij het vaststellen van de prestaties in de huidige situatie, het stellen van doelen en het meten van deze doelen. MPS is bezig om deze datavraag te stroomlijnen in de keten, zodat deze bij de CSRD-plichtige terecht kan komen.

Voorlopig zijn de certificaten MPS-ABC, MPS-GAP en MPS-SQ een goede basis voor rapportage. De HortiFootprint Calculator op basis van de FloriPEFCR zal op korte termijn aan dit rijtje worden toegevoegd. MPS is bezig een CSRD-product te ontwikkelen om het voor kwekers gemakkelijk te maken naar hun klanten te rapporteren. Houd onze berichtgeving in de gaten voor de meest recente ontwikkelingen. Zodra er nieuws is, melden we dit uiteraard direct!