De beursstand op de IPM Essen van Sjaak van Schie is gevuld met hortensia’s in alle kleuren en maten, van stek tot eindproduct. De hortensia, ook wel de hydrangea genaamd, is de specialiteit van dit bedrijf. “Het is onze taak om te zorgen dat onze hortensia zo duurzaam mogelijk worden geproduceerd en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen tot een minimum wordt beperkt,” vertelt Roel van Schie, directeur bij Sjaak van Schie.

“Ik geloof dat we onderweg zijn naar een toekomst waarbij in de productie geen chemie meer wordt gebruikt. Het is daarom belangrijk om je bewust te zijn van wat je verbruikt aan middelen. MPS-ABC is daar een krachtige tool voor: het houdt je scherp en maakt je bewust,” zegt Van Schie.

“Bovendien denk ik dat de Nederlandse sierteelt zich moet onderscheiden van de rest van de wereld in middelengebruik, MPS-ABC helpt daarbij. We moeten garant staan voor de producten uit ons land en gezamenlijk ervoor zorgen dat milieuorganisaties geen schadelijke middelen vinden op ons plantmateriaal.”

Werknemer centraal

Sjaak van Schie is naast MPS-ABC, ook MPS-GAP, MPS-SQ, MPS-ProductProof en GRASP gecertificeerd en heeft vestigingen in Nederland en Portugal. Van Schie: “We proberen iedereen binnen het bedrijf te betrekken bij de certificeringen en enthousiast te maken over duurzaamheid. Het is leuk om mensen te motiveren en samen te werken aan het verduurzamen van het bedrijf.”

In de voorbereiding voor MPS-SQ heeft de organisatie geprobeerd zo veel mogelijk mensen te betrekken. Binnen MPS-SQ staat de werknemer centraal en worden de arbeidsomstandigheden onder de loep genomen. Een eis bij MPS-SQ is het hebben van een ondernemingsraad. “We hebben een verkiezing gehouden voor de ondernemingsraad, want die hadden we nog niet. Het was mooi om te zien hoe enthousiast onze mensen hierover waren,” vertelt de directeur.

Plastic recycling

Naast het beperken van het middelengebruik, speelt plastic een grote rol binnen het bedrijf. “De consument vraagt steeds meer om papieren verpakkingen, maar wij geloven dat plastic ook duurzaam kan zijn. Onze potten zijn voor 98 procent gemaakt van gerecycled materiaal, de overige 2 procent is het middel dat wordt toegevoegd om de pot een grijze kleur te geven.” Sjaak van Schie recyclet zo veel mogelijk plastic. Oude potten worden gestoomd en hergebruikt door het bedrijf. Van Schie: “De potten die we niet opnieuw kunnen gebruiken gaan naar de pottenleverancier waarmee we samenwerken. Die maakt er voor ons een nieuwe pot van. Ik denk dat het dit soort samenwerkingen zijn waar kansen liggen.”