Duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid zijn belangrijk voor de Amerikaanse kwekerij ForemostCo. Begin dit jaar begon het bedrijf met MPS-ABC om hun duurzaamheidsinspanningen in kaart te brengen. “We verwachten dat dit ons meer bewust maakt over ons verbruik van water en chemicaliën en dat we elke toepassing met nog meer discipline benaderen. Op die manier leveren we een ​​mooi product met respect voor de gezondheid van omwonenden en voor het milieu,” zegt Jos de Boer, Marketing Manager bij ForemostCo.

Medewerkers van ForemostCo op de IPM Essen, met in het midden Jos de Boer en tweede van links Arthij van der Veer, Area Manager bij MPS.

ForemostCo produceert het hele jaar door onder andere stekken, zaden en bollen vanuit kantoren en kwekerijen die zijn gevestigd in de Verenigde Staten, Costa Rica en Guatemala. MPS heeft 83 klanten in de Verenigde Staten en 61 in Midden-Amerika.

Gezondheid
In die kassen en kantoren van ForemostCo werkt men nu met gezichtsmaskers en handschoenen en wordt gebruikgemaakt van ontsmettingsmiddelen, maatregelen die zijn genomen om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Want alhoewel de Verenigde Staten langzaamaan de teugels laat vieren wat betreft de maatregelen die genomen zijn met het oog op het coronavirus, stijgt het aantal besmettingen nog steeds.

Het bedrijf is daarom voorzichtig en heeft maatregelen genomen om te zorgen dat werknemers niet besmet raken met het coronavirus. Ook hieruit blijkt dat sociale duurzaamheid belangrijk is voor het bedrijf. De Boer vertelt: “We meten ook dagelijks de temperatuur van medewerkers. Daarnaast hebben de kantoren en kassen meerdere in- en uitgangsdeuren zodat mensen elkaar minder passeren. Op deze manier proberen wij het welzijn van ons bedrijf te garanderen, niet alleen vanuit economisch oogpunt maar ook met betrekking tot de gezondheid van onze medewerkers.”

Van zonne-energie tot het helpen van kinderen
Al ver voordat ForemostCo begon met MPS-ABC stond duurzaamheid hoog op de agenda. Zo gebruikt de Costa Ricaanse productiefaciliteit vele hectares van de boerderij voor herbebossing. “Deze kwekerij maakt ook gebruik van een bronpomp op zonne-energie die een schoon alternatief biedt voor het gebruik van fossiele brandstoffen en een koolstofarme irrigatie mogelijk maakt,” vertelt De Boer. “Het in Winter Garden gevestigde bedrijf Phoenix Foliage is bezig met het bouwen van een regenopvangsysteem dat drinkwater bespaart en de hoeveelheid regenwaterafvoer in de riolering vermindert. Vita Farms in Guatemala werkt samen met de non-profitorganisatie La Fundación Margarita Tejada para Síndrome de Down en Yamavé, een groothandel in Guatemala-Stad, om kinderen met het syndroom van Down te helpen vitale vaardigheden te ontwikkelen en hun welzijn te verbeteren.”

Het is belangrijk te evalueren wat de impact is van onze productieprocessen op het milieu

‘Gezond voor mij en gezond voor de wereld’
ForemostCo is zich bewust van haar ecologische impact en met MPS-ABC hoopt zij meer inzicht te krijgen in het daadwerkelijke gebruik en de milieuimpact van chemicaliën, water, meststoffen en energie. “We verwachten dat MPS-ABC ons meer bewust maakt en dat we bij elke toepassing nadenken of die wel nodig is,” zegt De Boer. “Dat is belangrijk omdat er steeds meer vraag is naar producten die ‘gezond voor mij en gezond voor de wereld’ zijn, niet alleen in de Verenigde Staten, maar over de hele wereld. Consumenten vinden het steeds belangrijker om te weten hoe producten worden gemaakt. Naarmate de consument bewuster wordt, besluiten bedrijven veranderingen door te voeren om de wereld te verbeteren.”

“Onze producten maken de wereld letterlijk een beetje groener, maar het is hierbij belangrijk te evalueren wat de impact is van onze productieprocessen op het milieu,” vertelt de Boer. “Door samen te werken met MPS, de wereldwijde leider in het stellen van duurzaamheidsnormen in de sierteelt, hopen we tastbaar bewijs te leveren aan onze klanten dat ForemostCo geeft om het milieu.”