Leon (links) en Menno Ammerlaan.

De naam zegt het allemaal: Ammerlaan The Green Innovator. Dit zes hectare grote bedrijf, gevestigd in Pijnacker, begon tien jaar geleden als één van de eerste tuinbouwbedrijven met het installeren van een aardwarmteput. Het doel: het eigen potplantenbedrijf CO2-neutraal maken en warmte leveren aan de omgeving. Begin dit jaar ontving het bedrijf hiervoor de EZK Energy Award.

Niet alleen met aardwarmte pioniert Ammerlaan TGI. Het bedrijf is ook sinds het eerste uur lid van MPS. Al ruim 25 jaar registreren zij hun verbruik van gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen, water en energie voor MPS-ABC. Het bedrijf haalt het maximale aantal punten op energie door de aardwarmteput en het heeft daarom ook de hoogste score binnen MPS-ABC: MPS-A+. In 2018 behaalde het bedrijf ook het MPS-GAP en MPS-SQ certificaat.

Maatschappelijk draagvlak
Wat het aardwarmteproject uniek maakt, is de achterliggende techniek en de samenwerking van Ammerlaan TGI met woningcorporaties, gemeentes en andere organisaties. Door de samenwerking krijgt het project, en het bedrijf, bovendien maatschappelijk draagvlak. Er zijn 28 omliggende tuinbouwbedrijven, een zwembad, 543 woningen, een middelbare school, een tuincentrum en een fitnesscentrum aangesloten op het aardwarmtenet van Ammerlaan TGI. “We zijn hierdoor bekend bij de dorpsbewoners”, vertelt Menno Ammerlaan die samen met zijn broer Leon Ammerlaan eigenaar is van het bedrijf. Sierteeltbedrijven staan vaak te boek als grootverbruikers. “In plaats van dat wij CO2 uitstoten, leveren we warmte aan de omgeving terug. Zo helpen we het dorp verduurzamen. Dit zorgt ook voor betere beeldvorming over de gehele sierteeltsector.”

Nachtje doorhalen
Dat bouwen van de aardwarmteput ging overigens niet zonder slag of stoot. Doordat het nog een nieuwe techniek was, ging een aantal dingen mis. Maar de broers hielden vol. De gemeente Pijnacker-Nootdorp was overigens altijd behulpzaam. Ammerlaan vertelt: “We hebben de gemeente vanaf dag 1 meegenomen in het project. Zij hebben veel hulp geboden. De financiering hebben we uiteindelijk door de gemeente rond gekregen.”

De bij Ammerlaan TGI op het aardwarmtenet aangesloten bedrijven.

Ammerlaan TGI heeft ook zelf de leidingen naar de aangesloten bedrijven aangelegd. “Vaak genoeg hebben we een nachtje doorgehaald, omdat we kinderziektes moesten oplossen. We zijn bijna een soort energiebedrijf geworden. Een enkel tuinbouwbedrijf in de omgeving was niet direct enthousiast over aardwarmte, maar is nu toch bij ons aangesloten en naar volle tevredenheid.”

Bewustwording
Nu helpt het bedrijf met het verminderen van het verbruik van de aangesloten bedrijven. Ammerlaan: “Bedrijven kunnen zien hoeveel zij verbruiken. Soms vragen zij zich af waarom zij een piek hebben. Dan checken we dat. Uiteindelijk nemen zij hierdoor minder af en verdienen wij minder, maar die bewustwording over het verbruik vinden wij belangrijk. In een cluster heb je elkaar nodig; dat maakt dit project zo sterk.”

“Als mensen aan mij vragen ‘wat is duurzaamheid?’ dan is mijn antwoord ‘bewustwording’”, zegt Ammerlaan. “Bewustwording over je omgeving en over je verbruik. Thuis kijk je ook naar je verbruik en als je ziet dat je veel verbruikt, doe je je best om dat naar beneden te krijgen. Net zoals het eenvoudig is om je afval direct te scheiden. Daarom denk ik ook dat het goed is om te certificeren. Dit biedt transparantie en inzicht in het verbruik van middelen. Het gaat dus over de informatie die je laat nadenken en je bewust maakt. Eigenlijk kan iedereen dus meedoen. Vaak is het niet ingewikkeld.”