MPS en Stichting Varb zetten een stap in het tonen van betrouwbare certificeringsdata bij deelnemers en haar aanbodregels in Varb. De deelnemers met MPS-certificaten hebben daar profijt van, aangezien de milieucertificering als doel heeft de kwaliteit en duurzaamheid te verzekeren van hun productie binnen de sierteeltsector. De koppeling met MPS bespaart de verkoper in Varb tijd, doordat de MPS-certificaten die het bedrijf heeft behaald automatisch worden bijgewerkt. Ook is de koper in Varb hierdoor zeker dat de verkopende partij beschikt over de juiste certificaten. Vanaf donderdag 14 april 2022 is de koppeling actief en de certificeringsdata direct actueel.
MPS en Varb zijn trots op de stap die hiermee is gezet om de betreffende bedrijven te ontzorgen en zien uit naar een duurzame samenwerking.