Het MPS-Klantenpanel vond afgelopen woensdag 29 januari plaats tijdens de IPM Essen en had een groot internationaal karakter. Regelmatig organiseert MPS klantenpanels, maar het was voor het eerst dat er klanten van over de hele wereld tegelijk aanwezig waren. Dertig partijen namen deel aan het klantenpanel: van kwekers en handelaren tot retailers, certificerende instellingen en overige stakeholders.

Klantenpanels zijn belangrijk voor ons. Op die manier blijven we in contact met onze klanten en andere belanghebbenden. Bovendien kunnen we een update geven over onze laatste innovaties. Daarnaast zijn het momenten waarop we feedback ontvangen die we kunnen gebruiken om onze diensten te blijven verbeteren.

Feedback op vernieuwde MPS-ABC schema
Tijdens het klantenpanel op de IPM Essen is het vernieuwde schema van MPS-ABC gepresenteerd door Martine Holtkamp (Product Development Manager). Het vernieuwde schema werd goed ontvangen, en er was veel feedback. Een aandachtspunt voor het vernieuwde schema (dat begin 2021 van kracht wordt) is dat de producenten van uitgangsmateriaal een praktische oplossing wensen om te registreren op gewasniveau in de vernieuwde registratietool.

Naast de update over het vernieuwde schema MPS-ABC gaf Harold Beek (Deputy Director) een presentatie over de HortiFootprint. De HortiFootprint is een in ontwikkeling zijnde, internationaal geaccepteerde standaardmethode voor de tuinbouw om de milieu-impact van de teelt van planten en bloemen te berekenen. Samen met andere partijen werkt MPS aan de ontwikkeling van deze footprint. Beek legde ook uit dat MPS bezig is met het ontwikkelen van een software-module op basis van de rekenregels uit de HortiFootprint en de MPS-ABC registratie, waarmee de milieu-impact kan worden berekend.

Brainstorm
De belangrijkste vraag aan de deelnemers van het klantenpanel was op welke wijze wij de ‘berg’ aan informatie het beste kunnen terugkoppelen naar onze deelnemers en bijvoorbeeld aan de retail. Er volgde een uitgebreide brainstormsessie waaruit we veel nuttige input hebben gekregen en die we meenemen in de verdere ontwikkeling van de module. Een voorbeeld hiervan is dat producenten in de nabije toekomst interactieve overzichten met hun resultaten ontvangen die ze naar eigen behoefte kunnen samenstellen. De resultaten uit de module geven ook veel inzicht waar een verdere verduurzaming kan worden behaald.

Het internationale MPS-Klantenpanel was een groot succes en voor herhaling vatbaar. We zijn voornemens dit ieder jaar tijdens de IPM te organiseren. Wilt u hiervan op de hoogte gehouden worden of wilt u verdere informatie over andere MPS-Klantenpanels gedurende het jaar? Mail dan naar: communications@my-mps.com.