Een afnemer kan om bewijs vragen dat een bepaald middel niet is gebruikt in de teelt. Met behulp van registratie van gewasbescherming binnen 24 uur en onafhankelijke monsternames wordt aangetoond dat bepaalde werkzame stoffen niet zijn gebruikt. MPS-ProductProof is een toevoeging op MPS-ABC.