Het nieuwe MPS-ABC certificatieschema staat toe dat toepassingen van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen binnen vijf werkdagen na het verstrijken van een MPS-periode worden ingevoerd. De registratie dient echter wel op toepassingsniveau plaats te vinden.