Ja, biologische gewasbescherming, biostimulanten en microbiële producten dienen te worden geregistreerd. In het registratiesysteem zoekt u naar de Latijnse naam. U zoekt bijvoorbeeld op Aphidius wanneer u sluipwespen wenst te registreren.