Ook wanneer u bijvoorbeeld bij onbedekte teelt in de wintermaanden geen water, geen energie, geen gewasbeschermingsmiddelen en geen meststoffen heeft verbruikt, dient u aan het eind van een periode ‘de gegevens’ te versturen. U gaat hiervoor in het menu links naar ‘Versturen’, u klikt op een bepaalde periode en vervolgens klikt u ‘Akkoord’ aan en verstuurt u de gegevens.