U kunt ervoor kiezen om op gewas of gewasgroep te registreren. Wanneer de keus wordt gemaakt om op gewasgroep te registreren, is het niet langer mogelijk om een enkel gewas uit deze groep op gewasniveau te registreren. Het registreren op gewasgroep, bijvoorbeeld Potplanten divers heeft overigens wel invloed op de verbruiksnormen. De normen worden ingeperkt doordat er minder op detail wordt geregistreerd. 

Voor MPS-ProductProof deelnemers is het belangrijk te weten dat het detailniveau van de MPS-ABC registratie gevolgen heeft voor de scope waaraan deelgenomen kan worden bij MPS-ProductProof en mogelijk ook op de toelatingen waarop wordt gecontroleerd