Het registreren van uw waterverbruik is verplicht. Als u geen meter heeft, kunt u een schatting maken van het verbruik op basis van uw pompcapaciteit en de tijdsduur. Op dit moment heeft waterverbruik echter nog geen gevolgen voor de kwalificatie.