Ja, doordat in de nieuwe omgeving op een andere wijze wordt geregistreerd geldt voor alle deelnemers dat zij in de nieuwe omgeving hun teeltplan aanmaken.