Nee, dit zien wij niet als onze rol. Hiervoor kunt u terecht bij het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb).