U als kweker blijft te allen tijde eigenaar van de eigen data. MPS kan en mag individuele bedrijfsgegevens niet delen met andere partijen. Uw informatie wordt dus niet gedeeld met bijvoorbeeld afnemers of het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Alleen wanneer u toestemming geeft, delen wij uw gegevens, zoals bijvoorbeeld met de Uitvoeringsorganisatie Integrale Milieu Taakstelling (UO).

Wel maakt MPS zelf gebruik van de data om de bedrijfsnormen vast te stellen binnen de verschillende milieuclusters. Dit wordt echter dusdanig gedaan, dat individuele resultaten hier niet uit te herleiden zijn. Daarnaast maakt MPS gebruik van de data om trends & figures binnen de sector weer te geven. Ook hier geldt dat individuele resultaten hier niet uit herleid kunnen worden.