Nee, het systeem geeft dit niet aan. Hiervoor kunt u terecht bij het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb).