MPS Slogan NL

 

MPS Slogan NL

producent

handelaar

retailer

consument

Activiteiten MPS-HCS per 1 juni overgedragen aan DLVge

dlvge

Op weg naar een meer ‘lean en mean’ georganiseerde organisatie heeft MPS de afgelopen maanden gesproken over de activiteiten van MPS-HCS, als onderdeel van de MPS-Groep. MPS-HCS ontzorgt, begeleidt en traint kwekers en telers op hun weg naar certificering, zowel voor MPS-certificaten, ISO als andere duurzaamheidscertificaten. Naast het geven van advies, workshops en trainingen is de online tool Mijn Digitale Handboek een belangrijk hulpmiddel.

De advieswerkzaamheden van MPS-HCS kunnen echter conflicteren met de werkzaamheden van MPS als eigenaar van certificatieschema’s en MPS-ECAS, als onafhankelijke certificerende instelling. Immers de werkzaamheden van MPS-HCS worden beoordeeld door MPS-ECAS auditoren en daar ligt de schijn van belangenverstrengeling op de loer. De werkzaamheden van MPS-HCS passen echter heel goed in het ‘one-stop-service’ concept dat de MPS-groep aan haar klanten wil aanbieden om zo maximale toegevoegde waarde te leveren bij het faciliteren van verduurzaming binnen de sector.

Tegen het licht van bovenstaande overwegingen is besloten om de activiteiten van MPS-HCS met ingang van 1 juni 2018 te beleggen bij een preferred supplier. De komende weken worden de advieswerkzaamheden overgedragen aan DLVge, Greenhouse Consultancy, Horti House, Violierenweg 3, 2665 MV Bleiswijk (www.dlvge.nl). DLVge is een gevestigde naam, met ruime ervaring op het gebied van consultancy in de glastuinbouw, zowel nationaal als internationaal. Klanten mogen blijven rekenen op de kwaliteit en dienstverlening die ze gewend zijn. Continuïteit en kwaliteit zijn gewaarborgd! Daarnaast is en blijft MPS-Commercie & Support verantwoordelijk voor de eerste contacten met kwekers en telers die zich willen certificeren of vervolgstappen willen zetten op weg naar verduurzaming. Mijn Digitale Handboek blijft ook beschikbaar als één van de producten en diensten van MPS. Bij vragen Commercieel manager MPS, e-mail info@my-mps.com.

 

MPS innoveert, motiveert, faciliteert en maakt verduurzaming transparant en meetbaar